Nieuws van de boswachter

Onderzoek gebruik parkeerplaats Buitenplaats Beeckestijn

22 maart 2021 | Eveline Blok

Natuurmonumenten onderzoekt de mogelijkheden voor de invoering van een parkeerbijdrage op de parkeerplaats bij buitenplaats Beeckestijn. Als onderdeel van deze verkenning laat Natuurmonumenten van 2 t/m 19 april een parkeeronderzoek uitvoeren op en rondom de parkeerplaats bij de hoofdingang van Buitenplaats Beeckestijn aan de Rijksweg. Het onderzoek moet inzicht geven in de huidige gebruikers en hun gebruik van de parkeerplaats en het verwachte gebruik na een eventuele invoering van een parkeerbijdrage.

parkeeroverlast Beeckestijn

Parkeerbijdrage

Buitenplaats Beeckestijn (Velsen-Zuid) is één van de 50 meest bezochte natuurgebieden van Natuurmonumenten. Het beheer van de buitenplaats is kostbaar. Natuurmonumenten wil de kosten voor het beheer en onderhoud van Beeckestijn eerlijker verdelen en verkent daarom de mogelijkheden om aan bezoekers die geen lid zijn van Natuurmonumenten een parkeerbijdrage te vragen.

Ook is er sprake van overlast op en rond de parkeerplaats. Bezoekers voelen zich onveilig. Er ligt veel zwerfafval, de parkeerplaats wordt gebruikt door carpoolers waardoor er geen plek is voor bezoekers aan de buitenplaats, en er wordt gedeald. Invoering van een parkeerbijdrage en andere inrichting van de parkeerplaats kan mogelijk een bijdrage leveren aan verminderen van deze overlast. 

Vervolg

Op basis van de resultaten van het parkeeronderzoek bespreekt Natuurmonumenten met de gemeente Velsen de mogelijkheden voor verdere uitwerking en invoering van een parkeerbijdrage.

Meer lezen?

https://www.natuurmonumenten.nl/de-natuur-in/parkeerbijdrage

Eveline Blok
Eveline Blok
logo