Ga direct naar inhoud
Nieuws

Thuis voor de dieren

03 juni 2021 | Eveline Blok

Vanaf 10 juni is het dagrecreatieveld aan de zuidzijde van Beeckestijn weer open, maar er is wél wat veranderd. Sinds 2018 worden de randen van de dagrecreatievelden op Beeckestijn minder vaak gemaaid. Hierdoor ontwikkelen de overgangen van grasland naar bos zich tot kruidenrijke en bloemrijke zomen. We zien nu al een toename in het aantal soorten dagvlinders en insecten wat hier voorkomt. In 2019 is hier o.a. een keizersmantel waargenomen. Daarnaast bieden deze zomen ook broed- en foerageergelegenheid voor de vogels.

Keizersmantel

Toename in het aantal soorten dagvlinders en insecten

Dit geldt ook voor de achterste delen van de weiden, die minder intensief voor dagrecreatie worden gebruikt. Daarom hebben we deze afgesloten voor recreatief gebruik, zodat deze zich verder kunnen ontwikkelen als kruiden- en faunarijk grasland. We maaien hier jaarlijks een pad in, zodat je er nog wel doorheen kunt lopen. Tot slot zullen we in dit deel van Beeckestijn een aantal solitaire en beeldbepalende bomen plaatsen of vrij zetten.

Eveline Blok
Eveline Blok