Ga direct naar inhoud
Nieuws

Bloemrijke akkers in Buurserzand en Witte Veen

04 mei 2020 | Simone Damhof

We zaaien in het Buurserzand op de akkers voor meer bloemen. Die zijn goed voor allerlei insecten en daar komen dan weer vogels op af. Het gaat een kleurrijke maar ook een zoemende zomer worden.

buurserzand zaaien akkers

Wachten op water

Afgelopen weken zaaiden we onze akkers in. Eerst de zomergranen zoals gerst, daarna moesten we wachten op water. Nadat er wat regen gevallen was zaaiden we de bloemen in. De zaden kiemen beter als er regen gevallen is. Het zaden mengsel bestaat uit korenbloem, klaproos, phacelia, gele ganzenbloem, kamille en wilde ridderspoor. Insecten houden van felgekleurde bloemen, maar ook de bezoekers van de gebieden genieten ervan.

Uitgekiend werk

Het is überhaupt een activiteit van passen en meten. Wachten we te lang met bloemen inzaaien dan hebben de granen een voorsprong en blijft er weinig licht over voor de bloemen. Dus het weer moet wel een beetje meewerken. Ook het zaaien op zich is een ding, je moet toch even oefenen voordat je de slag te pakken hebt.

Wel zaaien, niet oogsten

De akkers leggen we speciaal voor dieren aan. We oogsten niet. Dat betekent dat wat er groeit ook in de winter aanwezig is en kan dienen als schuilplaats voor kleine zoogdieren en overwinteringsplek voor insecten. Ook vogels als patrijs maken hier gebruik van om nog wat voedsel op te scharrelen. In het voorjaar gaan we ondiep ploegen zodat de restjes van het jaar ervoor weer onder de oppervlakte liggen. Dan gaan we weer een graansoort zaaien en verschillende akkerkruiden. Zo houden we de cyclus in stand.

Genieten van afwisseling

De kleurrijke akkertjes zijn een goede afwisseling in het landschap met bosjes, de heide, graslanden en de poelen. Door op korte afstand van elkaar verschillende leefomgevingen te hebben kunnen veel dieren daar van genieten. En daar genieten wij als mensen ook van als we door de gebieden fietsen, wandelen of met de elektrokar-excursies mee rijden.

Simone Damhof
Simone Damhof