Ga direct naar inhoud
Nieuws

Boswachters aan de schop in Buurserzand

04 november 2020 | Simone Damhof

Het liefst zien we in augustus natuurlijk een grote ‘plak paarse heide’. Het oog wil tenminste ook wat. Maar juist voor verschillende dier- en plantensoorten zetten we de schop afgelopen week in de grond.

PH meten

Zure grond

Plaggen, oftewel de bovenste bodemlaag verwijderen. Soms gebeurt dit met een machine, maar als we echt kleine stukjes variatie willen in een gebied dan pakken we zelf de schop. De bovenste lagen steken we dan af. Dit doen we om  variatie te krijgen in de begroeiing en dat is weer van belang voor insecten en bloemen. Die trekken op hun beurt weer specifieke vogels en kleine dieren aan.  Bijkomend voordeel is dat we kleurvariatie aanbrengen. Mooi om de verschillende tinten te ervaren.

Nieuwe nestelplek voor insecten

De zuurgraad van de grond meten we eerst. Zuurgraad wordt aangeduid in pH waarde, een lage waarde betekent zure grond, een hoge waarde betekent meer kalkrijke grond. Heide wil zure grond. Nu halen we de minder zure grond naar boven en zaaien deze in met bijvoorbeeld muizenoor, grasklokje en biggenkruid. Oorspronkelijk komen deze planten voor in de heide en ook in het Buurserzand treffen we deze bloeiers nog aan. Door meer van deze plekken te realiseren profiteren er nog meer dieren en planten van. Dat komt de biodiversiteit, de soortenrijkdom weer ten goede. Zo zijn de steile wandjes die een schop achterlaat ideaal voor insecten. Met de zon erop in het voorjaar gaan ze zich daar vast nestelen. 

De steilwandjes die ontstaan zijn ideaal voor insecten.

De steilwandjes die ontstaan zijn ideaal voor insecten.

Simone Damhof
Simone Damhof