Ga direct naar inhoud
Nieuws

Meedenkwandeling Breukberg

24 juni 2024 | Anne Steijaert

De Breukberg is een mooi nat heidegebied in het dal van de Rode Beek. In het natuurgebied ligt een zeldzaam type hoogveen met bijzondere plantensoorten zoals veenmossen, kleine veenbes, beenbreek en veenorchis. Helaas verdroogt dit unieke gebied.

Breukberg

Natuurmonumenten werkt in het internationale Interreg-project ADMIRE samen met andere natuurbeheerders om zeldzame veengebieden die verloren dreigen te gaan, te herstellen. Onder andere vanuit dit project wordt het watersysteem rondom de Breukberg aangepakt. Op woensdagavond 26 juni geeft Natuurmonumenten tijdens een meedenkwandeling uitleg over de maatregelen die zij gaat nemen.

Veengebieden zijn het leefgebied voor veel planten- en diersoorten, waaronder heel wat Europees beschermde soorten. Soorten die kunnen leven in de bijzondere omstandigheden in de venen. Venen spelen een belangrijke rol bij het voorkomen van overstromingen en droogte. Gezonde veengebieden werken als een spons en kunnen veel water vasthouden en verkleinen de kans op overstromingen en verdroging. Daarnaast kunnen veengebieden grote hoeveelheden CO2 opslaan in de veenbodem.  

 

Veenorchissen

Veenorchissen

Vasthouden van water

Het veengebied van de Breukberg verdroogt door de aangelegde ringweg en de daardoor verplaatste Rode beek en door veranderingen in het weerpatroon. Het hellingveen loopt te snel leeg. Natuurmonumenten wil de natuurlijke variatie op de Breukberg bewaren en ontwikkelen zodat de soortenrijkdom behouden blijft en een aantrekkelijk en afwisselend landschap ontstaat. Ze gaat maatregelen nemen om grondwater en regen langer vast te houden in het gebied. Een van de maatregelen is het aanleggen van een kwelscherm van natuurlijke materialen, onderaan het hellingveen. Door de maatregelen zal de verdroging stoppen. Het veen kan zich herstellen en de kwaliteit van de natuur zal verbeteren. 

Toelichting op de maatregelen

Woensdag 26 juni neemt Natuurmonumenten omwonenden en gebruikers van de Breukberg graag mee het gebied in en vertelt dan meer over de maatregelen. Vragen, opmerkingen en ideeën zijn welkom. De wandeling start om 17.30 uur op de parkeerplaats bij de speeltuin van Bospark Brenkberg aan de Bouwbergstraat in Schinveld en duurt tot ongeveer 20.00 uur. Na ontvangst en een korte inleiding, worden in het natuurgebied de maatregelen toegelicht. 

Anne Steijaert