Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nederlandse - Belgische samenwerking voor veenherstel Breukberg

19 december 2023 | Paul Wijenberg

De beheereenheid Zuid-Limburg ontving eerder deze maand de Belgische en Nederlandse partners van het Internationale Veenherstel-project Admire. Als onderdeel van dit Interregproject gaan we het watersysteem rondom de Breukberg herstellen middels plaatsing van kwelschermen. De zeer boeiende en brede uitwisseling van kennis en kunde van collega-beheerders uit andere veengebieden biedt prima kansen in het belang van deze zeldzame landschappen in het nauw.

Handen in elkaar!

Natuurmonumenten is partner van het internationale Interreg-project ADMIRE. In samenwerking met Belgische en Nederlandse natuurbeheerders wordt gewerkt aan het herstel van de zeldzame veengebieden die verloren dreigen te gaan. Met name verdroging speelt deze unieke natuur parten.

Onlangs was de beheereenheid gastheer voor een partnermeeting in Schinveld. De Belgische en Nederlandse projectpartners maakten verder kennis met elkaar en wisselden actief kennis en kunde uit vanuit ieders inzet voor andere veengebieden in het projectgebied.

Na een sessie met diverse presentaties en uitwisseling vanuit ieders werkveld een terreinbezoek aan de Breukberg en het Schutterspark.

André Hassink nam met het team van Natuurmonumenten het gezelschap op sleeptouw voor een tocht over de Breukberg. Met Interreg ADMIRE leggen we onderaan het hellingveen een kwelscherm van ongeveer 600 meter aan om daarmee het regen- en grondwater beter vast te houden en zo de verdroging te stoppen. Zo hopen we dat onder meer de groeiplaats van de veenorchis zich herstelt en uitbreidt.

Verderop in het Schutterspark leidde Dion van Staveren ons rond die meegaf hoe door Bosgroep Zuid Nederland en Stichting Bargerveen in dit druk bezochte recreatiepark veenherstel wordt gerealiseerd. Op de helling lagen op diverse plaatsen hellingveentjes, de zogenoemde ‘hangvennen’. Deze vennen ontstaan op plaatsen waar water uit bronnen opborrelt, en door samenstelling van de bodem en het terrein slechts langzaam kan wegsijpelen. In de loop der tijd hoopt plantmateriaal zich op in de natte delen, waardoor een veenlaag ontstaat.

Voor het herstel ervan zijn sloten dichtgemaakt en op de plekken met de mooiste te ontwikkelen hangvennen is het bos omgevormd naar open terrein. Bijzondere planten als beenbreek, klokjesgentiaan en vleesetende planten als kleine- en ronde zonnedauw begonnen weer te groeien en de natte plekken werden weer groter. Vervolgens werd nu recent een verboste helling opnieuw open gemaakt om de bestaande en nieuwe hangvennen met elkaar te verbinden tot één groot hangven.

Uiteindelijk zal voor het herstel in het ca. 80 hectare grote Schutterspark 4 hectare bos worden omgevormd en ongeveer 1000 meter greppel gedempt.

Uiterst tevreden en geinspireerd werd deze meeting afgesloten: een volgend Belgisch - Nederlands werkbezoek wordt snel gepland. 

Meer info over ADMIRE https://interregvlaned.eu/admire/over-ons

Paul Wijenberg
Paul Wijenberg