De Krang

Nieuws uit De Krang

 • Doorsteken grondwal bij Roukespeelven nov 2022
  10 december 2022 | Kay Jans

  Voortgang natuurherstel Roukespeel in de Krang

  Bij de Roukespeel in de Krang zijn de werkzaamheden voor het herstel van het watersysteem vergevorderd. Door de natte omstandigheden schuift een klein deel van het werk door naar volgend jaar.

 • Kuddebeheer Kempen~Broek
  08 december 2022 | Yvonne van Moll

  Kuddebeheer in het Kempen~Broek

  In onze terreinen grazen Schotse hooglanders, taurossen en Exmoorpony's. Kuddebeheerder Vince Verpoort van Stichting Taurus kent de dieren als geen ander en neemt ons mee op pad.

 • perceel Keversbroek omvormen 2022
  21 november 2022 | Kay Jans

  Omvormen natuurperceel aan Zandstraat nabij Keversbroek

  Aan de Zandstraat nabij het Keversbroek in Kelpen-Oler gaan we het perceel met struikgewas onder de hoogspanningskabels (ter hoogte van huisnummer 4) omvormen naar vochtig hooiland.

 • luchtfoto kempen-broek
  10 november 2022 | Kay Jans

  Nieuw: digitale nieuwsbrief Kempen~Broek Natuurmonumenten

  De gebieden van Natuurmonumenten in Kempen~Broek zijn volop in ontwikkeling. Voor iedereen die op de hoogte wil blijven van actualiteiten is er nu ook een digitale nieuwsbrief.

 • roukespeelven
  12 oktober 2022 | Kay Jans

  Natuurherstel Roukespeel in de Krang van start

  In de Krang bij Swartbroek werkt Natuurmonumenten aan het herstel van natte natuur. Vanaf eind oktober gaan we aan de slag in deelgebied Roukespeel.

 • Laagbroek
  04 augustus 2022 | Kay Jans

  Natuurherstel Laagbroek in de Krang van start

  Natuurmonumenten zet deze zomer een eerste stap om verdroging van natuurgebied Laagbroek in de Krang bij Swartbroek tegen te gaan.

 • Theo van den Berkmortel foto door Bob Luijks
  14 juni 2022 | Yvonne van Moll

  Meten is weten; grondwaterstand meten in Kempen~Broek

  Natuurbeheer is mensenwerk: het meten van grondwaterstanden

 • Rabattensyteem Laagbroek
  10 februari 2022 | Kay Jans

  Plannen voor herstel natte natuur Laagbroek

  Dit jaar willen we graag een eerste stap zetten in het herstel van het voormalige doorstroommoeras Laagbroek, onderdeel van het natuurgebied de Krang in Swartbroek bij Weert. Daarmee krijgen allerlei plant- en diersoorten die er van oudsher thuishoren meer kansen en kan het gebied beter functioneren als een natuurlijke klimaatbuffer.

 • Echte koekoeksbloem
  12 november 2021 | Anne Steijaert

  Plannen voor herstel natte natuur Roukespeel

  Natuurmonumenten wil een volgende stap zetten in het herstel van het voormalige doorstroommoeras Roukespeel, onderdeel van natuurgebied de Krang in Swartbroek bij Weert. Daarmee krijgen waardevolle planten meer kansen en kan Roukespeel beter functioneren als een natuurlijke klimaatbuffer.

 • plantgaten Vetpeelweg
  08 november 2021 | Kay Jans

  Herstel boscompensatie bij Vetpeelweg en Heltenbosdijk

  In 2016 heeft ARK Natuurontwikkeling nieuw bos aangeplant aan de Vetpeelweg en Heltenbosdijk bij Altweerderheide in Weert. De jonge boompjes zijn destijds niet goed aangeslagen. Natuurmonumenten gaat nu samen met ARK de beplanting herstellen.

 • logo