De Krang

Nieuws uit De Krang

 • broekbos
  16 april 2021 | Yvonne van Moll

  Moerasgebied in het Kempen~Broek werkt straks als klimaatbuffer

  Herstel eeuwenoud grensmoeras helpt verdroging tegen te gaan en zorgt voor meer biodiversiteit.

 • start bosaanplant Weert - feb 2021
  01 april 2021 | Kay Jans

  Eerste bospercelen aangeplant in Weert

  Het plantseizoen zit er weer op. In de afgelopen weken zijn duizenden jonge boompjes en struiken de grond in gegaan op voormalige akkerpercelen nabij de bestaande Laurabossen in Weert.

 • Schotse Hooglanders
  30 maart 2021 | Yvonne van Moll

  Schotse Hooglanders verhuizen van Tungelroyse beek naar Laurabossen

  Van beek naar bos, enkele Schotse Hooglanders verhuizen binnen het Kempen~Broek van de Tungelroyse beek naar de Laurabossen

 • perceel Vetpeelweg voor bosaanplant
  25 januari 2021 | Kay Jans

  Bosaanplant in Weert van start

  Begin februari starten de werkzaamheden voor de aanplant van de eerste tien hectare robuust bos voor de toekomst. De nieuwe natuur krijgt een plek vlakbij de bestaande Laurabossen.

 • Grote waternavel Kettingdijk
  21 januari 2021 | Yvonne van Moll

  Bestrijden grote waternavel bij de Kettingdijk

  Natuurmonumenten bestrijdt grote waternavel bij de Kettingdijk

 • Kettingdijk
  15 januari 2021 | Yvonne van Moll

  Verwijderen dode moeraseiken aan de Kettingdijk in Weert

  Dode moeraseiken worden weggehaald voor ze kunnen omwaaien of afbreken.

 • boswerkzaamheden Laurabossen
  22 december 2020 | Kay Jans

  Meer variatie in de Laurabossen

  Bij de Laurabossen in Weert is Natuurmonumenten sinds een aantal jaren bezig met het omvormen van het bestaande naaldbos naar een soortenrijker en natuurlijker bos. Deze winter zie je de aannemer weer aan het werk.

 • Gevarieerd bos
  01 september 2020 | Yvonne van Moll

  Boswerkzaamheden voor meer variatie in de Laurabossen

  Met een meerjarenplan werkt Natuurmonumenten aan een afwisselend en natuurlijk Laurabos. Half september starten de onderhoudswerkzaamheden in de bossen bij Weert.

 • Kudde taurossen
  02 juli 2020 | Yvonne van Moll

  Vaste vangkraal voor kudde Kettingdijk in Weert

  Er komt een vaste vangplaats voor de grazers van Natuurmonumenten aan de Kettingdijk

 • Vangkraal
  20 februari 2020 | Yvonne van Moll

  Kuddebeheer in het Kempen~Broek

  In de komende periode controleren we de grazers in het Kempen~Broek op hun gezondheid en checken we de oormerken

 • logo