De Plateaux

Projecten in De Plateaux

  • roerdomp
    Project

    Parelsnoer van weijers

    In Bergeijk aan de Beekloop ligt een complex van visvijvers en vloeiweiden als ware parels aan een snoer. Natuurmonumenten herstelt de oude visvijvercomplexen zodat hier zeldzame vogels hun plek weer vinden. Naast het cultuurhistorisch herstel van de visvijvers krijgt het gebied ook een functie als waterbuffer

  • logo