Wandelen

Wandelroute over de bloemdijken, vlakbij Goes

Wandelen

Wandelroute over de bloemdijken, vlakbij Goes

Deze korte wandelroute over de bloemdijken van Zuid-Beveland laat je een wirwar van dijken, poelen en kreekresten zien. Ze getuigen van een langdurige strijd tegen het water!

Deze wandeling geeft een mooi beeld hoe de Zak van Zuid-Beveland stukje bij beetje op de zee veroverd is. Tijdens het wandelen over de met gras begroeide binnendijken zie je overgebleven stukjes oudland en heggenland. De wandelroute voert door een gebied met een grote natuurwaarde. Vanwege de rust en de verschillen in hoogte is er een grote variatie aan planten en dieren.

Voor het behoud van dit natuurrijke cultuurlandschap waardoor je nu prachtig kan wandelen, is het van groot belang dat het begraasd wordt. Op de hobbelige weilanden lopen in zomerhalfjaar koeien. 

Wandel deze route met onze route app

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

    Informatiecentrum naast Kamerse Kooi
  • Nieuwkamerseweg 3, 4451 NE Heinkenszand (ZL)
  • Je neemt vanaf de A58 Bergen op Zoom - Middelburg afrit 35 naar ’s-Gravenpolder. Je blijft de weg rond ’s-Gravenpolder volgen tot de afslag naar Nisse. Je neemt deze weg door Nisse naar Heinkenszand en volgt verder de borden naar de schaapskooi.

De route

 Startpunt

1De dijken

Welkom op de Bloemdijken van Zuid-Beveland! De dijken van Zuid-Beveland zijn dijken rond polders en voormalige getijdenkreken. Ze getuigen van een langdurige strijd tegen het water. Door opeenvolgende periodes van landwinning en overstromingen vormde zich een stelsel van binnendijken. De steile zuidzijde van de dijken is door de zonnige ligging en de schrale grond begroeid met zeldzame plantensoorten zoals de wollige distel, ruige anjer en wilde marjolein. Deze soorten komen bijna nergens anders voor in Nederland! Aan de koelere noordzijde groeien verschillende struiken met wilde bramen.

De dijken
De dijken

2Grenslinde

In de Zak van Zuid-Beveland staan lindes, soms wel honderden jaren oud, die grenslindes worden genoemd. Dit omdat zij de vroegere eigendomsgrens van de ambachtsheer afbakenden. De linde hier voor je staat op de grens van de Oudekamersedijk en Nieuwkamerseweg.

Grenslinde
Grenslinde

3Valweel

Het ronde meertje aan je linkerhand is een weel (een van de vele welen in dit gebied). Het is ontstaan bij een dijkdoorbraak. Waar je nu staat was vroeger aan de zuidzijde van de dijk de zee. Op dit punt kun je goed het verschil zien tussen het ongelijkmatige Oudland (noord) en het strakke Nieuwland (zuid). Vanaf de 12e eeuw werden steeds kleine stukjes land ingepolderd. Vanaf de 16e eeuw waren er snellere werktechnieken. Door o.a. het gebruik van de pas uitgevonden kruiwagen werden grotere stukken grond bedijkt.

Valweel
Valweel

4Weitjes

Op de smalle weitjes in het heggengebied grazen koeien. In het gebied zijn hoogtes ontstaan door de resten van kreekruggen en kuilen door het weghalen van veengrond. Het wordt ook wel het holle bolle landschap genoemd.

Weitjes
Weitjes

5Heggengebied

Lopend tussen de heggen kun je goed zien hoe rijk deze zijn aan besdragende struiken. Van oorsprong vormden deze heggen een natuurlijke veeafscheiding. In het voorjaar bloeien de talrijke meidoorns. Het hele gebied krijgt dan een witte waas met een wonderlijke zoete geur!

Heggengebied
Heggengebied
Heggengebied
Heggengebied

6Veel leven

Op de bloemen komen veel insecten af. Vaak fladderen er vlinders rond zoals het koevinkje. Een van de dieren die hier voorkomt is de steenuil. Tegen de schemering is er een kans om dit kleine uiltje ergens te zien zitten. Zangvogels die hier voorkomen zijn onder andere de fitis, de tjiftjaf en de heggenmus. In het najaar komen de lijsterachtige besseneters zoals de koperwiek en kramsvogel.

Veel leven
Veel leven
Veel leven
Veel leven
Veel leven
Veel leven

7Akkertjes

In het gebied liggen twee akkertjes die jaarlijks worden ingezaaid met ongeschoond graan. Hier zitten nog zaden van akkeronkruiden in. Op de akkers staan in de zomer gewassen als rogge en spelt. Hiertussen bloeien kleurige kruiden zoals klaproos, kamille, bolderik en naakte lathyrus. Een deel wordt geoogst, een ander deel blijf overstaan voor de zaadetende vogels.

Akkertjes
Akkertjes
Akkertjes
Akkertjes
Akkertjes
Akkertjes

8Eindpunt

Dit is het eindpunt van de route. Breng ook eens een bezoek aan de Zwaakse Weel!

Eindpunt
Eindpunt
logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.