Terug

Wandelroute over de bloemdijken, vlakbij Goes

Waar: Bloemdijken van Zuid-Beveland

Wandelroute over de bloemdijken, vlakbij Goes
1 uur 51
4.5 km

Over de route

Deze korte wandelroute over de bloemdijken van Zuid-Beveland laat je een wirwar van dijken, poelen en kreekresten zien. Ze getuigen van een langdurige strijd tegen het water!

Deze wandeling geeft een mooi beeld hoe de Zak van Zuid-Beveland stukje bij beetje op de zee veroverd is. Tijdens het wandelen over de met gras begroeide binnendijken zie je overgebleven stukjes oudland en heggenland. De wandelroute voert door een gebied met een grote natuurwaarde. Vanwege de rust en de verschillen in hoogte is er een grote variatie aan planten en dieren.

Voor het behoud van dit natuurrijke cultuurlandschap waardoor je nu prachtig kan wandelen, is het van groot belang dat het begraasd wordt. Op de hobbelige weilanden lopen in zomerhalfjaar koeien. 

Wandel deze route met onze route app

Waar kun je starten

Bloemdijken in de Zak van Zuid-Beveland.
Startpunt

Informatiecentrum naast Kamerse Kooi

Wat kom je onderweg tegen?

De dijken

1. De dijken

Welkom op de Bloemdijken van Zuid-Beveland! De dijken van Zuid-Beveland zijn dijken rond polders en voormalige getijdenkreken. Ze getuigen van een langdurige strijd tegen het water. Door opeenvolgende periodes van landwinning en overstromingen vormde zich een stelsel van binnendijken. De steile zuidzijde van de dijken is door de zonnige ligging en de schrale grond begroeid met zeldzame plantensoorten zoals de wollige distel, ruige anjer en wilde marjolein. Deze soorten komen bijna nergens anders voor in Nederland! Aan de koelere noordzijde groeien verschillende struiken met wilde bramen.

Grenslinde

2. Grenslinde

In de Zak van Zuid-Beveland staan lindes, soms wel honderden jaren oud, die grenslindes worden genoemd. Dit omdat zij de vroegere eigendomsgrens van de ambachtsheer afbakenden. De linde hier voor je staat op de grens van de Oudekamersedijk en Nieuwkamerseweg.

Valweel

3. Valweel

Het ronde meertje aan je linkerhand is een weel (een van de vele welen in dit gebied). Het is ontstaan bij een dijkdoorbraak. Waar je nu staat was vroeger aan de zuidzijde van de dijk de zee. Op dit punt kun je goed het verschil zien tussen het ongelijkmatige Oudland (noord) en het strakke Nieuwland (zuid). Vanaf de 12e eeuw werden steeds kleine stukjes land ingepolderd. Vanaf de 16e eeuw waren er snellere werktechnieken. Door o.a. het gebruik van de pas uitgevonden kruiwagen werden grotere stukken grond bedijkt.

logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.