Ga direct naar inhoud
Nieuws

Duurzaam herstel strekdammen De Schorren bij Texel

04 september 2023 | Jerome van Abbevé

De Schorren is een uniek kweldergebied aan de noordoostkant van Texel met veel bijzondere planten en dieren. Om deze te beschermen zijn er in 1978 rijshouten strekdammen aangelegd om afkalving te voorkomen. Die krijgen nu groot onderhoud.

De Schorren TexelOp de hogere delen van de kwelder broeden verschillende kolonies zoals bijvoorbeeld de lepelaars, maar ook eidereenden, scholeksters en graspiepers maken hun nest in dit uitgestrekte gebied. Het is een dynamisch gebied doordat de slikvelden en ondiepe kreken die bij eb droogvallen door de tijd heen hun eigen weg zoeken. Kwelderplanten zoals zeekraal, schorrenkruid en lamsoor bieden beschutting aan hazen, noordse woelmuizen en veel vogelsoorten.

Ook buiten het broedseizoen is het een heel belangrijk natuurgebied. Vogels die de Waddenzee gebruiken om voedsel te zoeken leven op het ritme van de getijden. Tijdens laag water zijn ze op zoek naar voedsel en met hoog water rusten ze uit op de hogere delen in De Waddenzee die niet onder water gaan. De Schorren is voor deze vogels een hele belangrijke plek in de westelijke Waddenzee. Om zo’n moment staan er tienduizenden vogels op De Schorren.

De huidige rijshouten strekdammen zijn erg onderhoudsintensief. Het wilgenhout dat wordt gebruikt om tussen de paaltjes te plaatsen moet vaak vervangen worden. Daarbij zijn er voortschrijdende inzichten in het gebruik van materialen die duurzamer en milieuvriendelijker  zijn dan de huidige materialen.

Hierom is besloten om eenmalig een groter pakket aan onderhoud maatregelen uit te voeren. De huidige palen worden verwijderd en vervangen. Het wilgenhout worden vervangen voor naaldhout wat bewezen langer stand houdt. Een aantal dammen worden verplaatst naar een effectievere plek of verwijderd daar waar ze niet het gewenste effect hebben. Daar waar de natuurlijke uitstroomplekken van de kreken worden gehinderd zal deze weer vrij gemaakt worden om de natuurlijke dynamiek te versterken.

De uitvoering zal worden gedaan door van Aalsburg B.V., een bedrijf dat al ruim vijftig jaar ervaring heeft met het onderhoud en plaatsen van strekdammen. Van Aalsburg B.V. heeft meerdere grote projecten in De Waddenzee uitgevoerd voor bijvoorbeeld Rijkswaterstaat en heeft oog voor de kwetsbaarheid van het gebied. De werkzaamheden starten begin september en zullen naar verwachting begin december zijn afgerond.

Jerome van Abbevé
Jerome van Abbevé