Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Branden voor heide op De Sallandse Heuvelrug

19 februari 2015 | Geeke Remmelts

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben op donderdag 19 februari een aantal hectare heide gecontroleerd gebrand in het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug.

Branden voor heide op De Sallandse Heuvelrug

<h3>Branden voor gevarieerde heide</h3>
<p>Natuurmonumenten en Staatbosbeheer beheren elk een deel van Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. Sinds januari 2008 branden de twee organisaties jaarlijks meerdere kleine percelen in het gebied af. Hierdoor wordt de heide gevarieerder: na het branden komt jonge heide terug, terwijl op andere plekken heidestruiken juist de kans krijgen om oud te worden. Die variatie is gunstig voor insecten en daarmee ook voor vogels als het korhoen, de nachtzwaluw en de roodborsttapuit. Maar ook voor de zandhagedis, die behoefte heeft aan open plekjes om op te warmen en beschutte plekken om zich te verschuilen voor vijanden.</p>

placeholder

<p>Zandhagedis (Lacerta agilis), Echte hagedissen (Lacertidae), Schubreptielen (Squamata, Sauria), Reptielen (Reptilia), fauna, hagedis, reptiel -<strong>Fotograaf</strong>: Gerrit Rekers<strong>Bron</strong>: Natuurmonumenten<br /></p><h3>Gezamenlijke aanpak voor heide</h3>
<p>Uit onderzoek in 2005 bleek dat de heide op de Sallandse Heuvelrug weliswaar mooi is, maar weinig van de variatie kent die bij heide hoort. Oude heidestruiken, zanderige plekken, kruidenrijke stukken en ruige delen met bramen en distels komen weinig voor. Het onderzoek was voor de twee terreinbeherende organisaties aanleiding om het heidebeheer gezamenlijk op te pakken voor optimale resultaten. Naast branden blijven ze ook maaien, kleinschalig plaggen en schapen inzetten als grazers.</p>
<h3>Samenwerking met brandweer</h3>
<p>De voorbereiding en de uitvoering van het branden gebeurt in nauwe samenwerking met de brandweer. Van tevoren hebben de terreinbeheerders de randen van de brandvlaktes gemaaid. Dit voorkomt dat de brand overslaat naar de omliggende heide. Het branden zelf moet vóór het vogelbroedseizoen plaatsvinden. Er wordt bovendien alleen gebrand in een vorstperiode. Dan is het droog en daardoor verbranden de heidestruiken snel en volledig. En doordat de vorst in de grond zit, blijft de brand oppervlakkig en lopen kleine dieren en insecten die dieper in de grond overwinteren, geen gevaar.</p>

placeholder

<p><strong>Fotograaf</strong>: André Knobben<strong>Bron</strong>: NatuurmonumentenNieuwsbrief
</p><p>Op de hoogte blijven van natuurnieuws in Salland? Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief vol nieuws, routes en activiteiten! Vergeet niet je postcode in te vullen voor nieuws uit de regio.</p>
<p><a href="https://www.natuurmonumenten.nl/node/14513">Aanmelden nieuwsbrief</a></p>

Geeke Remmelts
Geeke Remmelts

Boswachter Communicatie en Beleven