Nieuws van de boswachter

Broedgebied op De Sprengenberg ook dit jaar eerder afgesloten voor bezoekers

24 februari 2021 | Karlijn van Riessen

Het kerngebied van de heide in Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug gaat dit jaar op 1 maart dicht voor bezoekers in plaats van op 15 maart. Dit doen boswachters van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer voor het tweede jaar op rij, omdat door de opwarming van het klimaat het voorjaar steeds eerder begint en de natuur juist dan rust nodig heeft.

Bordje heide afgesloten per 1 maart

Natuur jaar op jaar eerder

De boomleeuwerik zingt al volop, de eerste bloesems kleuren al wit en de eerste eierklompen van amfibieën zijn al gezien. Het voorjaar lijkt elk jaar eerder te beginnen. En dat is ook zo. Gemiddeld vliegen vlinders 9 dagen eerder dan voorheen en vogels leggen gemiddeld 8 dagen eerder hun eieren. Ook komen trekvogels eerder terug uit hun overwinteringsgebied. Voor de boerenzwaluw bijvoorbeeld is dit gemiddeld 2 weken eerder.  

Kraamkamer voor de natuur

Jos Schouten, boswachter bij Natuurmonumenten ziet het op De Sprengenberg al jaren met eigen ogen: “Het voorjaar begint steeds vroeger, en 2019 en 2020 waren helemaal extreem.  De zeldzame boomleeuwerik galmt tegenwoordig al eind februari zijn zang over de heide. Rust is voor broedende vogels essentieel om hun jongen groot te brengen. Daarom sluiten wij het broedgebied vervroegd. Ik ben blij dat leden van de Vogelwerkgroep Midden Overijssel dit voorjaar op de Sprengenberg inventarisaties uitvoeren. Zo krijgen we aanvullend op de landelijke trend, nauwkeurige informatie over de aanvang van balts- en broedactiviteiten op de Sallandse hei. Het is belangrijk dat de schaapskudde van Scheperij Salland juist wel in het broedseizoen in het gebied graast. Soorten als veldleeuwerik en tapuit houden namelijk van kort afgegraasde vegetatie. Met een uitgekiend graasplan ontzien we daarbij de balts- en broedlocaties van het korhoen.”

Ook rust voor laatkomers

Frequente bezoekers van de Sallandse Heuvelrug zijn gewend aan het feit dat het kerngebied van de heide op de Sallandse Heuvelrug tijdens het broedseizoen afgesloten is. De vervroegde afsluiting betekent echter niet dat het gebied ook weer eerder open kan. Want ook de ‘laatkomers’ als bijvoorbeeld nachtzwaluw hebben een rustig broedproces nodig. Voor bezoekers van Nationaal Park Sallandse Heuvelrug en Twents Reggedal blijft er gelukkig genoeg ruimte over om van de heuvelachtige vergezichten en van het ontluikende voorjaar te genieten!

Permanente vervroeging?

De vroege start van het voorjaar is een trend die steeds sterker wordt. Voorlopig anticiperen we daar op door de afsluitingsdata van het rustgebied voortaan te vervroegen én de verschillende recreatie stromen duidelijker te zoneren. Mogelijk bieden de ontwikkelingen rondom het nieuwe Nationale Park en het opstellen van een visitorsmanagementplan in de toekomst nog andere slimme oplossingen.

Heide Sprengenberg
Karlijn van Riessen
logo