Ga direct naar inhoud
Nieuws

Buurt denkt mee over maatregelen Sallandse Heuvelrug

02 juni 2018 | Jantine Wesselink

De komende jaren werken Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en provincie Overijssel gezamenlijk aan het herstel van het heidelandschap op de Sallandse Heuvelrug. De afgelopen maanden zijn de organisaties in gesprek met gebruikers, omwonenden van en belanghebbenden in het gebied om te kijken naar de impact van de werkzaamheden en afspraken te maken over de exacte inrichting. Recent zijn de afspraken rond Helhuizen en de Onderduikershut in een tekening verwerkt en teruggekoppeld aan de groep.

heideherstel voor de toekomst

Een pakket aan maatregelen, zoals het uitbreiden van de heide en de inzet van een schaapskudde, moet ervoor zorgen dat de rijkdom aan plant- en diersoorten  behouden blijft en versterkt wordt. Met name het vervangen van delen van het bos door heide is een ingrijpende maatregel. Hierdoor verandert o.a. de omgeving van Helhuizen, de parkeerplaats aan de Haarleweg en de Onderduikershut. De opgave staat vast: het gebied opener maken door het verwijderen van een groot deel van het bos aan deze kant. Maar hoe dit er precies uitziet, daar is de afgelopen maanden over nagedacht met een groep omwonenden, gebruikers en belanghebbenden.

Lees meer over het herstel en de uitbreiding van de heide

De afspraken

In een aantal bijeenkomsten en keukentafelgesprekken is met een groep van buren, gebruikers van en belanghebbenden afspraken gemaakt. Zo is afgesproken dat:

  • er enkele bomenrijen en de bosrand tussen de nieuwe heide en aangrenzende erven behouden blijft. Hoewel er een open verbinding moet komen tussen de heide en de omliggende akkers, is het mogelijk enkele bomen of bomenrijen te laten staan. Hiermee blijft de open verbinding tussen akker en omliggend land bestaan, maar zal het zicht vanuit de woningen anders zijn dan wanneer alle bomen aan deze kant worden verwijderd.
  • de parkeerplaats aan de Haarlerweg vooralsnog op de huidige plek blijft, met bomen rondom. Zo blijft er een plek waar recreanten kunnen parkeren en voorkomen we dat ze langs de openbare weg gaan parkeren. 
  • Ook is er gezamenlijk gekeken naar de inpassing van de Onderduikershut in de nieuwe omgeving: samen met de deelnemers is er een rand bos rondom de hut uitgestippeld die behouden blijft.
  • De Amerikaanse eiken langs de Van Heekweg en de Grensweg blijven staan en worden dus niet gekapt.
  • De ‘nieuwe’ heide blijft opengesteld voor recreatieve beleving en zal in het broedseizoen niet worden afgesloten.

Werksessie over routes

Uit de gesprekken bleek ook dat het belangrijk is om de huidige fiets,- mountainbike-, wandel en ruiterroutes onder de loep te nemen. Op donderdag 14 juni is een werksessie gepland waarin Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Routenetwerken Twente samen met vertegenwoordigers van gebruikersgroepen bespreken welke routes eventueel verlegd moeten worden. Interesse? Stuur een e-mail naar [email protected].

2023 Jantine Wesselink
Jantine Wesselink