Ga direct naar inhoud
Nieuws

Grote zorgen over droogte voor natuur Sallandse Heuvelrug

11 juli 2019 | Jantine Wesselink

Boswachters van Natuurmonumenten maken zich grote zorgen over de gevolgen van de droogte voor de natuur in Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. De heide lijkt net als vorig jaar vrijwel niet in bloei te komen, onderzoekers constateren dat de insectenstand op de heide dramatisch laag is, imkers kunnen hun bijenkasten niet kwijt op de heide en de kamsalamander kunnen in de ernstig verdroogde poelen amper overleven. Drastische maatregelen zijn nodig.

droogte heide NPSH juli 2019

Dor en dood

Strenge vorst en extreme droogte deden vorig jaar een aanslag op de conditie van de hei. De aanhoudende droogte in het voorjaar van 2019 deed daar nog een schepje bovenop. Jos Schouten, coördinator natuurbeheer bij Natuurmonumenten in Salland ziet het met lede ogen aan: “In plaats van een frisgroene hei zagen we dit voorjaar heideplanten juist hun blad verliezen. Ook al valt er momenteel af en toe een buitje. Op veel plekken oogt de heide dor en doods.”

Dieptepunt insectenstand

Planten zijn superbelangrijk, want ze staan aan de basis van al het leven. Uit lopend onderzoek naar plantenetende insecten op de heide blijkt nu al, dat de toch al magere insectenpopulaties een nieuw dieptepunt hebben bereikt. “Allerlei insecteneters zoals reptielen, vleermuizen en vogels gaan hier ongetwijfeld last van krijgen”, voorspelt Schouten.

peilschaal Eendenschaal

Peilschaal laat zien hoe droog het is in de Eendenplas. Normaal peil is 30 a 40 centimeter.

Grondwater nog niet op peil

Uit nieuwsbrieven van waterschap Drents Overijsselse Delta blijkt het grondwater in hun beheergebied ondertussen weer op normaal peil is. Behalve op de Sallandse Heuvelrug. Verschillende poelen en een ven zijn nu al drooggevallen. Dat komt niet alleen door het uitblijven van regen, maar ook door de drinkwaterwinning boven op de heuvelrug.

Droogte-proof maken

Sinds de hoogwaterpieken in de grote rivieren in de jaren negentig, hebben we ons rivierenlandschap met succes aangepast aan het veranderende klimaat. De Regge is daar een prachtig voorbeeld van. Niet alleen functioneel voor waterberging, maar ook voor natuur en recreant. Het is nu hoog tijd, om ons watersysteem ook droogte-proof te maken. We moeten ons landschap zo inrichten, dat we neerslagoverschotten langdurig vasthouden en benutten in tijden van watertekort. Natuurgebieden kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren én aan schoonheid en biodiversiteit winnen.

meanderende Regge

De Regge kronkelt weer mooi door het Sallandse landschap. Goed voor waterberging, natuur en geweldig voor bezoeker.

2023 Jantine Wesselink
Jantine Wesselink