Ga direct naar inhoud
Nieuws

Heideherstelmaatregelen Sallandse Heuvelrug uitgesteld

31 juli 2017 | Jantine Wesselink

De heideherstelmaatregelen in Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug starten naar verwachting in 2018 in plaats van dit najaar.

Heide Sallandse Heuvelrug

<h3>Uitgesteld</h2>
<p>Aangezien alle maatregelen voor 2021 gereed moet zijn, willen we zo snel mogelijk aan de slag. In een eerder stadium leek het haalbaar om dit najaar te starten met de boomkap. Inmiddels is duidelijk dat de aanbesteding pas kan plaatsvinden in het najaar. Dat is te laat om de bomenkap voor het broedseizoen van 2018 te kunnen uitvoeren, dus worden het uitgesteld.</p>
<h3>Zorgvuldige voorbereiding</h2>
<p>De kwaliteit van de heide op de Sallandse Heuvelrug staat onder druk. En daarmee helaas ook de plant- en diersoorten die daarbij horen. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer gaan de komende jaren in opdracht van provincie Overijssel aan de slag met het herstel en de uitbreiding van heide in Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. In april waren diverse <a href="https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/voortgang-herstel-en-uitbreiding…; voor omwonenden en belangstellenden.</p>

placeholder

<h3>Verbindingen voor unieke natuurkwaliteit</h2>
<p>De ingrepen zijn nodig om de unieke kwaliteit van de natuur in het gebied te behouden en te versterken. We werken aan meer diversiteit en overgangen tussen heide en natuurrijke akkers. Dat trekt insecten aan, die op hun beurt weer voedsel zijn voor verschillende vogels zoals nachtzwaluw, veldleeuwerik en korhoen. Hiervoor wordt op verschillen de plekken bos gekapt om ruimte te maken voor heide en verbinding te krijgen met het omringende (voedselrijke) weide- en akkergebied. Daarnaast worden delen van het gebied extra gemaaid of begraasd.</p>

placeholder

<p><strong>Fotograaf</strong>: © Laurence Delderfield<strong>Bron</strong>: Natuurmonumenten
</p><p>Volg hier de <a href="http://www.sallandseheuvelrug.nl/heideherstel">laatste ontwikkelingen rondom de heideherstelmaatregelen op de Sallandse Heuvelrug&gt;&gt;</a></p>

2023 Jantine Wesselink
Jantine Wesselink