Ga direct naar inhoud
Nieuws

Opruimen in de Sallandse natuur

05 oktober 2020 | Jos Schouten

Herfst! De tijd van de paddenstoelen is begonnen. Zeer fotogeniek en in alle vormen en kleuren. En ook echte opruimers van dode takken en gevallen blaadjes. Ook voor ons boswachters staat dit najaar in het teken van opruimen. In het bos en op de heide. Lees hier wat precies en waarom.

Vliegenzwammen in de herfst

Dode bomen door droogte

Helaas constateerde boswachter Wiljan tijdens zijn controlerondes op boomveiligheid (VTA voor insiders) veel dode bomen. Schrikbarend veel, heel eerlijk. De oorzaak is overduidelijk: de droogte. Vooral fijnsparren en berken hebben het zwaar, maar nu ook oude majestueuze beuken. Bijvoorbeeld het ‘korte beukenlaantje’ bij de ingang van het Van den Landenbos aan de Oude Deventerweg (tegenover het 'voorbijgangerserf').

Beetje verdrietig

Dit een geliefd wandelpad. Dus vanwege de veiligheid voor wandelaars hebben we direct actie ondernomen en helaas drie van de acht beuken moeten omzagen. De andere vijf zullen ergens de komende jaren eenzelfde lot tegemoet zien, ben ik bang. Hier wordt ik toch wel een beetje verdrietig van; al die beuken-woudreuzen die dood gaan. Want, zelfs de prachtige beuk op de wal langs de Van Heekweg ter hoogte van de kruidenrijke akker bij Helhuizen begint het loodje te leggen.

Droogte aanpakken

Verschillende mensen hebben al gevraagd wat we met de omgezaagde beuken doen. Voorlopig blijven ze liggen. Al was het alleen maar voor de bewustwording wat er gebeurt als we niet zelf in actie komen tegen de droogte. Je kunt thuis zuinig aan doen met drinkwater. Geen drinkwaterwinning in verdrogende landschappen en ’s winters meer water vasthouden in plaats van afvoeren.

Behoud droge heide Sprengenberg

Bloeiende heide is een bron van voedsel voor insecten

Raster met driehoekjes weg

Ook op de heide gaan we dit najaar aan de slag om één en ander op te ruimen. Zo gaat de afrastering met de driehoekjes verdwijnen. Dat diende voor de begrazingsproef op de heide, die inmiddels is afgelopen. Ook zullen de frequentere wandelaars weer wat vaker mensen en machines op de heide aan het werk zien. Vooral om opslag te verwijderen, waarmee we de heide open houden en voor meer leven (dus biodiversiteit) op de heide zorgen. Maar ook om bijvoorbeeld steilrandjes voor insecten te maken en tijdelijke akkers aan te leggen. En we gaan tussen de Bergweg Haarle en de zogenaamde schietbaan aan het werk met natuurlijk bosbeheer.

Meer weten over ons werk op de heide.

Jos Schouten
Jos Schouten