Ga direct naar inhoud
Nieuws

Populatie nachtzwaluwen op de Sallandse Heuvelrug weer gegroeid

13 september 2022 | Ellen van den Berg

De tellers gingen in de late avonden van 17 en 24 juni en 1 juli zijn voor de 28e keer op pad voor de jaarlijkse nachtzwaluwtellingen op de Sallandse Heuvelrug. In totaal stonden er 41 mensen op de telposten onder zeer goede weersomstandigheden.

Nachtzwaluw

Stijging door klimaat en beheer

De verandering in het klimaat en het heidebeheer van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zorgen voor een toename van het aantal nachtzwaluwen op de Sprengenberg. 

Heidebeheer

Hogere temperaturen zorgen waarschijnlijk voor meer voedsel voor de nachtzwaluw. De nachtzwaluw vindt door de warmere nachten meer en makkelijker grote nachtinsecten. Vooral de nachtvlinders zijn een lekker en makkelijk hapje. Hij heeft een duidelijke voorkeur voor de randgebieden van bos en open terreinen, zoals heide en zandvlaktes. Vandaar dat Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en provincie Overijssel gezamenlijk al een aantal jaren werken aan het heidelandschap op de Sallandse Heuvelrug. En met succes. In de laatste tien jaar is de nachtzwaluwstand op de Sallandse Heuvelrug verdubbeld. 

Hoopje bladeren

De vogel laat zijn onvergetelijk ratelend geluid maar een aantal maanden in het jaar in de avondschemer horen. Hij valt vanwege zijn schutkleur amper op en lijkt net een hoopje bladeren. Mocht je het geluk hebben de vliegensvlugge vogel te zien, dan vergeet je de eigenaardige vlucht nooit. De soort blijft afhankelijk van het voedselaanbod maar enkele maanden in ons land, alleen tijdens het broedseizoen van mei tot begin september.

Ellen van den Berg