Ga direct naar inhoud
Nieuws

Steenmeel strooien voor meer leven op de heide

22 januari 2022 | Jantine Wesselink

Natuurmonumenten gaat steenmeel strooien op de centrale heide van De Sprengenberg. Hiermee wordt de bodem minder zuur en keren belangrijke mineralen terug. Zo werken we aan een gezonde bodem en betere leefomstandigheden voor planten en dieren. Het werk start op maandag 24 januari en duurt naar verwachting 2 weken.

Steenmeel strooien Sallandse heide

Samen werken aan heideherstel

Door verzuring en vermesting door o.a. stikstof, verdroging en versnippering heeft de natuur het moeilijk. Daarom werkt Natuurmonumenten samen met Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel aan heideherstel. Steenmeel wordt naast de Sallandse Heuvelrug ook op de Borkeld, Lemelerberg en het Springendal uitgestrooid.

Grijze wolken

Het uitstrooien gebeurt met een tractor en een grote kunstmeststrooier. Steenmeel is relatief zwaar en slaat snel neer. Toch kunnen er grijze wolken zichtbaar zijn tijdens het werk. Uit voorzorg worden enkele paden over de heide tijdens het werk afgesloten.

Bodem in balans

Door stikstofdepositie is de bodem in Nederland verzuurd, waardoor essentiële mineralen naar de diepere ondergrond zijn uitgespoeld. Veel planten en dieren (met name insecten) kunnen niet leven zonder deze mineralen en zullen verdwijnen als we niets doen. Door het verspreiden van steenmeel worden deze mineralen weer teruggebracht in de bodem, waardoor de nutriëntenbalans herstelt en de bodem uiteindelijk weer vitaal wordt. Het creëren van een goede balans in de bodem is namelijk de basis van het herstelproces. Door bodemherstel kunnen we natuurgebieden behouden en koesteren voor de toekomst.

Grootste bedreiging van de Nederlandse natuur

Dat we steenmeel moeten strooien ervaren we als laatste redmiddel en kunnen we niet eeuwig blijven doen. Het blijft dweilen met de kraan open zolang de oorzaak van dit grote probleem niet wordt aangepakt: stikstofuitstoot. De stikstofuitstoot bij de bron (landbouw, verkeer, industrie, transport) moet versneld omlaag. Daar pleiten wij ook voor bij de overheid en politiek. De natuur kan niet langer wachten. Lees meer over onze aanpak stikstofschade in de natuur>> 

2023 Jantine Wesselink
Jantine Wesselink