Ga direct naar inhoud
Nieuws

Update heideherstel Sallandse Heuvelrug

18 mei 2019 | Jantine Wesselink

Het is volop lente op de Sallandse Heuvelrug. In het broedseizoen gunnen we de natuur rust en zijn we niet aan het werk. Althans niet met luidruchtige machines. Uiteraard houden boswachters de voortgang van de natuur wel scherp in de gaten. Hier een update van het heideherstel op de Sallandse Heuvelrug.

190516 jw bezoek tijdelijke akkers De Sprengenberg

Naast het geritsel van wegschietende zandhagedissen en veel vogelgezang is het stil op de heide. Wat nog ontbreekt zijn uitbundige zoemende insecten. Daarvoor zijn de tijdelijke akkers onmisbaar. Zij moeten voedsel voor insecten, vogels en ander dieren verschaffen. 'En over het algemeen ontwikkelen ze zich heel goed. Dat wordt een feestje over een paar maanden', aldus Jos Schouten coördinator Natuurbeheer in Salland. Dat moet ook wel, want veel heidestruiken hebben de enorme droogte van vorig zomer niet overleefd. Ook omdat hun wortels door een te veel aan stikstof verzwakt zijn.

Wat gebeurt er dit (na)jaar nog

  • de tijdelijke akkers zijn net bemest en de nieuwe worden deze week ingezaaid met boekweit. Het doel is een walhalla aan wilde bloemen, oftewel een voedertafel XXL; 
  • eind juni komt de schaapskudde weer grazen om de heide grazig en vitaal te houden;
  • we gaan kleinschalig heide plaggen om zo meer open zand en variatie in de heide te krijgen;
  • ook maken we een tiental steilrandjes voor reptielen en insecten;
  • En we ronden het herstel van het Hellinghoogveen af.
Zandhagedis

Gezamenlijk

De komende jaren werken de provincie Overijssel, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer in Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug gezamenlijk aan het herstel en de uitbreiding van de heide. Een pallet aan maatregelen gaat er voor zorgen dat de rijkdom aan plant- en diersoorten op de droge heide, behouden blijft en versterkt wordt.

Ledenraadpleging bomen

De afgelopen weken is een stevig debat ontstaan over het kappen van bomen. Natuurbescherming lijkt te botsen met het tegengaan van klimaatverandering, terwijl dat elkaar juist kan – en moet – versterken. Het zagen van bomen gebeurt niet zomaar, maar om open landschappen te behouden en de biodiversiteit te vergroten. Dat geldt ook voor de Sallandse Heuvelrug. Toch merkt Natuurmonumenten dat een deel van de keuzes die we maken in ons beheer, ook vragen oproept bij haar eigen achterban. Daarom doen we ‘een pas op de plaats’.en gaan we opnieuw in gesprek met onze achterban over onze omgang met bosbeheer en bomenkap.

2023 Jantine Wesselink
Jantine Wesselink