Ga direct naar inhoud
Nieuws

Vogeleiland Deventer maakt plaats voor wilde bloemen

01 juni 2019 | Jantine Wesselink

Zondag 2 juni, Vogeleiland naast centraal Station Deventer. Dé inzaaidag van Wilde Bloemen. Natuurmonumenten stelde zaaigoed beschikbaar, de stichting Vogeleiland regelde vrijwilligers. Dat wordt vast een bloemenzee! Het Vogeleiland is al 131 jaar een begrip in Deventer. Een plek die voor iedereen toegankelijk is en die alle Deventenaren kennen.

Wilde bloemen in de berm Polderpad

Lokale initiatieven

Honderd jaar geleden stond Nederland nog vol wilde bloemen. In de wegberm kon je een veldboeket plukken en op akkers en weilanden was volop plek voor wilde bloemen. Dat is grotendeels verdwenen. En daarmee hebben insecten en vogels het ook moeilijk. Mede dankzij de lokale samenwerking zoals met het Deventerse Vogeleiland maken we meer plaats voor wilde bloemen. De kersverse Stichting gaat aan de slag met educatie, duurzaamheid en biodiversiteit (bijen en bloemen).

inzaaidag vogeleiland Deventer

Soortenrijkdom

Natuurmonumenten komt van oudsher op voor de belangen van de natuur en behoud van onze soortenrijkdom. We werken ook in Salland samen met boeren om landbouw duurzamer en natuurvriendelijker te maken. Ook voeren we campagne om insecten te redden en in het verlengde zetten we ons nu in voor meer wilde bloemen in Nederland. Binnen onze natuurgebieden, maar vooral ook daarbuiten. Waar wilde bloemen zijn, zijn insecten. Waar wilde bloemen zijn, is natuur. Meer informatie over de natuur in Salland bij Natuurmonumenten en wat je er allemaal kunt beleven.

Maak ook plaats voor wilde bloemen

Natuurmonumenten ondersteunt dit initiatief door het beschikbaar stellen van biologisch bloemzaad om daarmee de bloemen en de insecten een steuntje in de rug te geven.

Meer bloemen

2023 Jantine Wesselink
Jantine Wesselink