Ga direct naar inhoud
Nieuws

Voortgang herstel en uitbreiding heide Sallandse Heuvelrug

26 mei 2017 | Jantine Wesselink

Terugblik informatietraject herstelmaatregelen in Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug.

Voortgang herstel en uitbreiding heide Sallandse Heuvelrug

Er is grote betrokkenheid bij het gebied en daarmee ook bij de maatregelen die nodig zijn voor het herstel van het gebied. En die zijn op een aantal plekken in het gebied ingrijpend. Niet voor niets dat de bijeenkomsten, gesprekken en wandelingen voor een flinke opkomst zorgden:

  • Informatiebijeenkomsten: op 6, 11, 12 en 13 april bezochten ruim 200 geïnteresseerden de informatiebijeenkomsten in Nieuw-Heeten, Holten, Rijssen en Nijverdal. Op deze bijeenkomsten vertelden de boswachters wat er aan de hand is op de Sallandse Heuvelrug en wat we de komende jaren gaan doen.
  • Informatiewandelingen: op 8 en 20 mei organiseerden Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer speciale informatiewandelingen om in het gebied te laten zien wat er gaat veranderen. Ook boden deze wandelingen de gelegenheid om met betrokken mensen in gesprek te gaan over wat deze maatregelen betekenen en wat zij hierin belangrijk vinden.
  • Gesprekken met omwonenden en belanghebbenden: Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zijn daarnaast in gesprek met verschillende bewoners bij Helhuizen over de veranderingen in hun directe woonomgeving. Monumentale bomen, bijvoorbeeld de Amerikaanse eikenlaan langs de Van Heekweg gaat buurtbewoners aan het hart. Daarnaast hopen ze dat na de boskap de overlast van andere recreanten en weersinvloeden - die op heide intenser beleefd worden dan in bos - beperkt blijft. Ook spreken ze vurige wens uit dat de huidige paden toegankelijk blijven.
placeholder

Fotograaf: © Natuurmonumenten - Herman Veerbeek
Bron: Natuurmonumenten

Participatie bij Helhuizen

Aan de westkant van het gebied kunnen mensen meedenken over bijvoorbeeld de Onderduikershut en de parkeerplaats bij Helhuizen. Zo’n 20 personen hebben zich aangemeld. De eerste bijeenkomst is op zaterdag 3 juni. Zie ook

Sinds 2009

Vanaf 2009 zijn meerdere partijen al met de voorbereidingen bezig, met meerdere officiële inspraakmomenten. Met als resultaat het Natura 2000 beheerplan Sallandse Heuvelrug. Hierin zijn de natuurdoelen beschreven en wat nodig is om die doelen te behalen. Inmiddels is duidelijk welke maatregelen uitgevoerd gaan worden, vertellen wij u graag wat dit voor de Sallandse Heuvelrug betekent.

De aanleiding

Het ecologische systeem van de het Sallands Heidelandschap staat onder druk. Door verdroging, versnippering en verzuring daalt de biodiversiteit op de Sallandse Heuvelrug met rasse schreden. Soorten als zilveren maan, wulp en het korhoen hebben het moeilijk. Herstel en de uitbreiding van de heide is daarom noodzakelijk. Een pallet aan maatregelen gaat er voor zorgen dat de rijkdom aan plant- en diersoorten op de heide van de Sallandse Heuvelrug behouden blijft en versterkt wordt.

Meer achtergronden over de gezamenlijke aanpak heideherstel Sallandse Heuvelrug

2023 Jantine Wesselink
Jantine Wesselink