Ga direct naar inhoud
Nieuws

Werk in uitvoering op De Sprengenberg

18 augustus 2018 | Jantine Wesselink

Natuurmonumenten gaat op De Sprengenberg medio september een de slag met drie ‘natte’ natuurprojecten. Veel insecten en amfibieën, zoals zilveren maan en kamsalamander gaan hier van profiteren. Wil je meer weten? Fiets op 8 september mee met boswachter Jos.

Eendenplas

Jos Schouten, boswachter natuurbeheer: “We gaan het zeer bijzondere Hellinghoogveen aan de voet van de Palthetoren minutieus herstellen. In het begrazingsgebied verbeteren we twee poelen, zodat zich er kamsalamanders kunnen vestigen. En bij de - in de streek bekende - Eendenplas gaan we de oevers plaggen.”

Meer weten? Fiets mee op 8 september

Wil je met eigen ogen zien waar we aan het werk gaan? Kom dan op zaterdag 8 september om 14.00 uur naar Erve De Pas, Molenweg 2 in Haarle. Boswachter Jos neemt je per fiets mee langs de drie plekken. De tocht duurt 2 uur en je komt ook nog eens op plekken waar je normaal met de fiets niet komt. Deelname is gratis, neem wel zelf een fiets mee. Vooraf graag aanmelden via [email protected].

zilveren maan

Het Hellinghoogveen in de enige plek op de Sallandse Heuvelrug waar de kwetsbare zilveren maan vliegt

Ontmoet boswachter & schaapskudde (7 oktober)

De inzet van de schapenbegrazing op De Sprengenberg is eveneens een maatregel om de heide gezond te houden. Dit najaar komt de kudde van Scheperij Salland voor de tweede keer dit jaar langs. Wil je de herder, boswachters en kudde zelf zien of spreken. Kom op zondag 7 oktober tussen 11.00 en 15.00 uur naar de Bergweg. We geven tekst en uitleg over schapenbegrazing en de mooie effecten ervan op natuur. Heb je wat langer de tijd, loop dan even met de boswachter mee en zie wat ingrepen als heidebranden en tijdelijke akkers als effecten hebben voor het leven op de heide.

Schapen en herder op de heide

Schapen en herder op de heide

Gezamenlijk heideherstel

Deze projecten zijn onderdeel van een grotere samenwerking tussen Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de provincie Overijssel. Zij werken de komende jaren aan de kwaliteit van de heide op de Sallandse Heuvelrug. Een pakket aan maatregelen gaat een impuls geven aan de kwetsbare heide.

2023 Jantine Wesselink
Jantine Wesselink