Ga direct naar inhoud
Nieuws

Brand in natuurgebied De Wieden

20 april 2023 | Thirza Vredenburg

Op woensdagavond 19 april is een brand ontstaan in De Auken, in De Wieden. Dit gebied is onderdeel van Nationaal Park Weerribben - Wieden en aangemerkt aan N2000 gebied.

Brand in De Auken, foto Johan Presscher

De brand is ontstaan in een nat bosgedeelte midden in het natuurgebied, dat hoofdzakelijk bestaat uit zwarte els, wilg en de ondergroei met name uit zegges en (overjarig)riet.

Er zijn een aantal kleinere vuurhaarden ontdekt en deze zijn inmiddels weer onder controle. Er is aan omwonenden in de regio gevraagd om ramen en deuren te sluiten vanwege de rookontwikkeling.

Funest voor broedende vogels en amfibiën

De periode waarin de brand nu is ontstaan is zeer ongelukkig vanwege het broedseizoen van de vele vogelsoorten die hier leven. De brand duurde ongeveer anderhalf uur en sloeg toe tot de hoogste toppen van de zwarte elzen.

Soorten die in dit type bos kunt aantreffen zijn holenbroeders, waaronder grote bonte specht en de matkop, de koolmees, pimpelmees en boomkruiper. Daarnaast is de kans groot dat in de holtes van de bomen vleermuizen en boommarters hebben gezeten. In de plantengroei onder de boomlaag vinden we andere vogelsoorten zoals de zwartkop tjiftjaf, roodborst, winterkoning en fitis. 

Op de grond in De Auken leeft een verscheidenheid aan amfibieën en reptielen. We gaan ervan uit dat deze groep zoals bijvoorbeeld de bruine kikker, groene kikker en de ringslang ook een gevoelige klap hebben geleden. 

Schade

Een brand zoals deze, middenin het broedseizoen, is uiteraard een grote verstoring en funest voor een deel van de populaties in dit N2000 gebied. Boswachter Ronald Messemaker schat in dat er een stuk natuurgebied verloren is gegaan van ongeveer 1700 vierkante meter. Op dit moment kan Natuurmonumenten zich nog geen duidelijk beeld vormen van de schade aan deze soorten. 

foto: Johan Presscher

Thirza Vredenburg
Thirza Vredenburg