Ga direct naar inhoud
Nieuws

Cursus Natuurbeheer & Ondernemen in De Wieden

25 juni 2022 | Erica Slagter

Vijfentwintig graslandpachters van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer volgen de cursus Natuurbeheer en Ondernemerschap. Dat zijn agrariërs uit de bovenste helft van Nederland die een half jaar lang een studie volgen in Weerribben-Wieden. Ze leren veel over wat ze in hun werkgebied tegen kunnen komen. “Agrariërs zijn altijd geïnteresseerd in hun eigen omgeving”, zegt docent Eelco Petstra van Aeres Hogeschool.

Cursus Natuurbeheer & Ondernemen

De agrarische opleiding in Dronten geeft de cursus overal in Nederland. Naast medewerkers van de natuurorganisaties is de opleiding bedoeld voor agrariërs. Zij tonen daarmee aan dat ze ‘vakbekwaam’ zijn voor het pachterswerk bij Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Tegelijkertijd leren de boswachters meer over de agrarische praktijk, zodat de cursus indirect ook de onderlinge samenwerking verbetert.

Voor eigenaar Hermen Spans van natuurboerderij Weidevol in Zwartsluis was het vrijdag 10 juni een bijzondere dag. Hij volgde vier jaar terug zelf de cursus en ontvangt nu een nieuwe lichting op zijn boerderij.  Daar vertelt hij onder meer over de samenwerking met Natuurmonumenten. De driehonderd koeien van Spans lopen onder andere op gronden van de natuurorganisatie. Op zijn terrein is bovendien een plas-dras aangelegd die veel weidevogels trekt. “Onze samenwerking is heel pragmatisch: ik krijg veel vrijheid en we houden rekening met elkaars belangen.”

Dat laatste is geen vanzelfsprekendheid in de sector. Boeren maken zich zorgen over de toekomst. Als Spans de cursisten rondleidt over zijn bedrijf, ontstaat er een levendig gesprek op het erf over de onzekere situatie in de landbouw. Voor Eelco Petstra een bekend thema. “De deelnemers moeten altijd eerst stoom afblazen. Aan het begin van de cursus sta ik met 1-0 achter, maar uiteindelijk wordt het 1-3. Agrariërs hebben veel interesse in hun eigen omgeving. Ze stappen graag van de trekker af voor een bijzonder plantje.”

Andere onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld kruidenrijk grasland, verschraling, wetgeving, water en vegetatie, maar ook de economische principes van een agrarisch bedrijf. “Naast de theorie gaan we drie keer het veld in en gaan we op vaarexcursie in De Wieden. Die afwisseling spreekt de cursisten aan”, zegt Sylvie Tuinman van Natuurmonumenten in De Wieden. Zij is enthousiast over de cursus die nu voor de derde keer in De Wieden wordt gehouden. “Als je meer weet van elkaars wereld, krijg je meer inzicht en begrip. Dat verbetert de samenwerking.”

Dat is uiteindelijk ook de slotconclusie van Hermen Spans. Ook hij heeft zorgen over de toekomst van de agrarische sector en is ‘het ook lang niet eens’ met alle maatregelen die op de bespreektafels in Den Haag liggen. “Maar als je altijd tegen elkaar aan schopt, kom je uiteindelijk geen steek verder.”

Erica Slagter