Ga direct naar inhoud
Nieuws

De Wieden maakt opnieuw oude petgaten open

19 oktober 2022 | Hester Wolters

Eind oktober wordt er opnieuw begonnen met het openmaken van oude, verlande petgaten op diverse locaties in De Wieden. De werkzaamheden zijn belangrijk voor het behouden van de zeldzame natuur in De Wieden.
“Petgaten brengen de ontwikkeling van open water naar zeldzaam trilveen op gang. Daarmee blijven het karakteristieke landschap van De Wieden en veel bijzondere dieren en planten behouden”, zegt projectleider Broer Blaauwbroek over de noodzaak van de werkzaamheden die Natuurmonumenten gedeeltelijk uitvoert in opdracht van provincie Overijssel

HetKlooster

Met deze werkzaamheden zetten we eigenlijk het oude werk van de vroegere turfstekers voort. Die zorgden vroeger onbewust voor een uniek en karakteristiek landschap met veel afwisseling tussen water en land. Dit laagveenmoeras en de natuur in de Wieden bestaat bij de gratie van die afwisseling. Opengemaakte petgaten groeien langzaam weer dicht. Eerst groeien de planten aan elkaar in het water (kraggevorming), daarna ontstaat er achtereenvolgens trilveen, hooiland of veenmosrietland en moerasbos. Dit hele cyclische proces kent in elk stadium bijzondere en zeldzame planten en dieren.

Verlandingsstadia

Beschermen planten en dieren

Het openmaken van oude petgaten is onderdeel van een pakket Natura 2000-herstelmaatregelen in De Wieden. Eerder voerde Natuurmonumenten rondom Zwartsluis ook al een aantal van deze werkzaamheden uit. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Belangrijk doel van het netwerk is het beschermen van bijzondere dieren en planten. Met veel zeldzame soorten gaat het slecht. De Natura 2000-herstelmaatregelen moeten daar verandering in brengen.

Oude, verlande petgaten

Het gaat in feite om het openmaken van oude, verlande petgaten die in de loop van de tijd zijn dichtgegroeid. Ze liggen onder het moerasbos. “Voor het openmaken halen we eerst de bomen weg. Uiteraard niet meer dan strikt noodzakelijk. Met het openmaken van de oude petgaten op diverse locaties in De Wieden start de honderdjarige cyclus opnieuw. Verspreid over De Wieden zijn alle fases uit het verlandingsproces aanwezig. Bijzondere dieren en planten profiteren daarvan.

Werkzaamheden petgaten
Hester Wolters NM
Hester Wolters