Ga direct naar inhoud
Nieuws

De Wieden onderneemt actie tegen exotische waterplanten

12 januari 2023 | Thirza Vredenburg

In de regio Belt-Schutsloot, onderdeel van natuurgebied De Wieden, zijn we gestart met de bestrijding van exotische waterplanten. Deze planten, zoals ongelijkbladig vederkruid, verspreiden zich snel en vormen een bedreiging voor de recreatievaart en de waternatuur.
Samen met het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en de Provincie Overijssel gaat Natuurmonumenten aan de slag om deze exoten aan te pakken.

Exotische waterplant Vederkruid

Zuurstoftekort en wateroverlast door ‘probleemplanten’

De exotische waterplanten zorgen voor problemen in De Wieden. De planten verspreiden zich snel, overwoekeren sloten en laten watergangen volledig dichtgroeien.  Andere waterplanten en vissen komen in het gedrang omdat ze minder zuurstof krijgen. De planten kunnen zelfs duikers, stuwen en gemalen verstoppen en belemmeren daardoor de water aan- en afvoer in het natuurgebied.

Geen exoot in de sloot

Teveel ongelijkbladig vederkruid is niet goed voor de waterkwaliteit en de biodiversiteit, maar ook niet voor de beleefbaarheid in het natuurgebied. Exotische planten komen niet van nature in ons water voor, maar zijn door de mens hier terecht gekomen De handel in deze planten is inmiddels verboden, maar helaas vinden we ze ook in ons natuurgebied. Aquarium- en vijverbezitters worden dan ook gevraagd om exotische planten niet in de sloot te gooien, maar in de gft-container.

De werkzaamheden voor de bestrijding van planten vindt grotendeels vanaf het water plaats. Bij een grote hoeveelheid wordt de harkboot ingezet en worden de exoten van wortel tot blad uit het water gehaald. Op lastig te bereiken plekken of op plekken met weinig exoten wordt er handmatig gewerkt. 

De werkzaamheden zijn afgerond.

 

Kaart met werkzaamheden verwijderen exoten in regio Belt-Schutsloot
Thirza Vredenburg
Thirza Vredenburg