Ga direct naar inhoud
Nieuws

Europese subsidie van 4,3 miljoen voor aanpak exotische waterplanten in Nationaal Park Weerribben-Wieden

06 juni 2024 | Thirza Vredenburg

In Nationaal Park Weerribben-Wieden in Overijssel woekeren exotische waterplanten die daar helemaal niet thuishoren. Ze verdringen de oorspronkelijke waterplanten, zegt boswachter Melvin de Jong. "Dat kan desastreuze gevolgen hebben voor de biodiversiteit." Europa geeft een miljoenensubsidie om de planten aan te pakken.

Ongelijkbladig vederkruid in De Wieden

Nationaal Park Weerribben-Wieden is een Natura 2000-gebied, een beschermd natuurgebied voor het behoud en herstel van biodiversiteit. De exotische waterplanten vormen daar een enorme plaag. Het gaat om ongelijkbladig vederkruid: een slierterige plant die oorspronkelijk uit de Verenigde Staten komt.

Melvin de Jong, junior ecoloog Natuurmonumenten met een bosje ongelijkbladig vederkruid

Melvin de Jong van Natuurmonumenten met een bosje van het ongelijkbladig vederkruid

Dat leeghalen van de bodem is duur en arbeidsintensief en gebeurde daarom tot nu toe alleen op kleine schaal. Nu is een Europese subsidie van 4,3 miljoen euro toegekend, waardoor het op grotere schaal kan gebeuren.

De subsidie is bedoeld voor het bestrijden en beheersen van exotische waterplanten gedurende de komende vijf jaar, met speciaal materieel. Jaarlijks worden twee 'harkrondes' uitgevoerd, waarbij de ongewenste planten worden weggehaald uit het water. Dat wordt aangevuld met handmatige verwijdering van de planten.

Aquaria

In Nederland wordt het ongelijkbladig vederkruid gebruikt als zuurstofplantje in aquaria. Het is dus gewoon bij het tuincentrum te koop. Toch zitten de plantjes niet alleen meer in vissenkommen, verzucht De Jong. "Waarschijnlijk laten mensen hun aquarium leeglopen in de sloot achter het huis. Ze zien geen probleem, maar zo komt de exoot in beschermde wateren terecht. Deze plantjes kunnen zich razendsnel verspreiden."

Ze hebben geen natuurlijke vijand en verstoren het evenwicht in de Nederlandse wateren. Planten worden verdrongen en dieren die daarvan afhankelijk waren raken in de war. "Normaal vind je hier krabbenscheer", zegt De Jong, wijzend op het water in De Wieden. "Daarop zet de groene glazenmaker, een bijzondere soort libel, zijn eitjes af. Maar die libel gaat hier nu niet groeien."

Thirza Vredenburg
Thirza Vredenburg