Ga direct naar inhoud
Nieuws

Hooien van rietland in De Wieden door tweedejaars leerlingen van Dingstede

04 oktober 2023 | Thirza Vredenburg

Afgelopen week waren leerlingen van CSG Dingstede weer betrokken bij het hooien van rietland bij Doosje. In totaal 6 klassen van ongeveer 26 tweedejaars leerlingen werkten in het kader van de biologielessen samen met Natuurmonumenten om te hooien bij Doosje.

hooien bij Doosje

Bij het hooien wordt het maaisel, wat overblijft na het weghalen van het riet, door leerlingen netjes bij elkaar geharkt. Dit maaisel wordt vervolgens weer afgevoerd en gebruikt als compost voor bijvoorbeeld de biologische landbouw. Het is belangrijk voor het behoud van de bijzondere natuur in De Wieden dat het maaisel wordt verwijderd. Op deze manier blijft het trilveen voedselarm en verandert het gebied niet in moerasbos.

Biologieles door onze boswachter Joris

Afgelopen week hebben de leerlingen van Dingstede uit Meppel voor de 15e keer gehooid op Doosje. Vooraf kregen de leerlingen op Dingstede een extra les over het gebied, verzorgd door boswachter Joris van Kasteel. Aan de hand van een presentatie vertelde Joris de leerlingen over de geschiedenis en het ontstaan van het gebied en waarom het beheren van dit gebied van belang is voor het behoud van de biodiversiteit. Ze leerden over het proces van verlanding en welke flora en fauna er te vinden is in De Wieden. Ook nam hij ze mee in het nut en de noodzaak van hooien op dit terrein. We hooien om te voorkomen dat het maaisel blijft liggen en gaat rotten, de voedingstoffen van de planten in de bomen trekken en daarmee de bodem verrijken. Door verrijking krijgen we planten die we niet willen hebben op het veen. Door het af te voeren zorgen we dat de bodem voedselarm wordt en er bijzondere planten gaan groeien.

Naast de biologieles kregen leerlingen een mooie kans om zich, in het kader van burgerschap, in te zetten voor het behoud van de natuur in de samenleving. Een initiatief waar Natuurmonumenten met enthousiasme aan meewerkt. Want dit is wat wij graag willen, mensen in beweging brengen om hart te hebben voor de natuur.

Thirza Vredenburg
Thirza Vredenburg