Nieuws van de boswachter

Kom helpen op de Natuurwerkdag (ochtend) in De Wieden

11 oktober 2019 | Erica Slagter

Zaterdag 2 november is Natuurwerkdag. Natuurlijk doet natuurorganisatie Natuurmonumenten in de Wieden mee aan deze grootste vrijwilligersactie in het groen en nodigt deelnemers van harte uit ''s ochtends mee te helpen om het leefgebied van de roerdomp, kleine karekiet en waterral te verbeteren.

Werken in de natuur

Biodiversiteit

Het thema van de Natuurwerkdag is dit jaar biodiversiteit. Natuurgebied De Wieden is een laagveenmoeras en heeft een hoge biodiversiteit. Dat is komt onder andere door een variatie aan verschillende natuurtypes zoals rietland, hooiland, trekgaten, moerasbos en overjarig riet. Elk met hun eigen flora en bijbehorende fauna. Riet wordt normaal gesproken elk jaar gemaaid voor dekriet. Op deze manier wordt ook nog eens bosgroei in het riet voorkomen. Echter, bepaalde moerasvogels zijn juist afhankelijk van riet. Rietzomen om precies te zijn, omdat het hun voedsel- en nestgelegenheid biedt.

Overjarig riet

Voor deze moerasvogels laten we sommige delen riet staan. Deze rietzomen noemen we het overjarige riet. Overjarig riet wordt niet vaker dan om de 3 à 4 jaar gemaaid. Boompjes daarentegen blijven wel doorkiemen en om te voorkomen dat deze het riet gaan overwoekeren, worden de boompjes verwijderd zodat de roerdomp, waterral en kleine karekiet hun leefgebied behouden. 

De klus

Om te voorkomen dat de rietzomen dichtgroeien en moerasbos worden, moet de bosopslag verwijderd worden. Dat betekent boompjes uittrekken en takken zagen. De ruigte en de boompjes worden vervolgens op hopen gelegd, zodat het later makkelijk naar de waterkant geschoven kan worden om te worden opgehaald.

Praktisch

Deze klus vindt plaats op een perceel overjarig riet op loopafstand van de werkschuur aan de Veneweg in Wanneperveen. We verzamelen om 8.30 uur bij Natuurmonumenten aan de Veneweg 253 in Wanneperveen. 
Voor werkhandschoenen, gereedschap, koffie, thee en een lekkere lunch wordt gezorgd! 

Zelf meenemen: laarzen (en evt. regenkleding). Kinderen vanaf 12 jaar zijn van harte welkom om mee te helpen, onder toezicht van een ouder/verzorger.

Help jij de roerdomp, waterral en kleine karekiet door mee te doen als vrijwilliger op de Natuurwerkdag? Geef je hier dan snel op!

Erica Slagter

Boswachter Communicatie & Beleven

logo