Ga direct naar inhoud
Nieuws

Laat je stem zoemen, grommen en ritselen op 15 maart voor De Wieden

06 maart 2023 | Thirza Vredenburg

Natuurmonumenten De Wieden merkt dat de belangstelling voor natuur met de dag groeit. Die steun heeft de natuur bij de provinciale- en waterschapsverkiezingen van 15 maart dan ook hard nodig. Nederlanders houden van de natuur. Maar het wordt de komende jaren erop of eronder voor veel natuur. Ook het voortbestaan van veel soorten in ons gebied staat op het spel. Elke stem voor natuur telt. Daarom roept Natuurmonumenten bezoekers vanaf vandaag op om hun eigen stem te laten horen voor de natuur. Stem natuurlijk: laat je stem zoemen, grommen en ritselen op 15 maart!

lepelaars

Natuur onder druk

De droogte, de watervervuiling en stikstofneerslag, vormen nu al een permanente aanslag op veel soorten. Ook onze ecosystemen staan hier op omvallen. Onze boswachters doen wat ze kunnen, maar met nog intensiever natuurbeheer is de schade niet meer te herstellen. Wel kunnen maatregelen buiten de natuurgebieden nog helpen, zoals de herinrichting van gebieden rondom de natuur, het verbeteren van lucht, bodem- en waterkwaliteit en de verhoging van de waterstand.

24 miljard voor natuur en landbouw

Niet eerder heeft Natuurmonumenten zo’n brede oproep gedaan in verkiezingstijd. Om allemaal te kunnen wonen, werken, eten en recreëren wordt het landelijke gebied de komende jaren namelijk flink verbouwd. Het Rijk verdeelt daartoe 24 miljard euro over alle provincies de duurzame landbouw en de natuur. Je kunt nu nog kiezen hoe dat uitpakt voor de natuur en voor ons natuurgebied. In de natuur hangt alles met elkaar samen. Bomen. Planten. Dieren. Water. Een gezonde natuur is uit zichzelf al waardevol, maar legt bovendien nog een stevige basis onder ons eigen welzijn. We vragen natuurliefhebbers om 15 maart te gaan stemmen en dan ook te denken aan de natuur.

In gezamenlijkheid

Natuurmonumenten werkt al meer dan een eeuw met honderden boeren en pachters samen aan het beheren en beschermen van onze landschappen. Onze boswachters pleiten voor nog veel meer gezamenlijkheid: “Willen we in onze provincie gezonde natuur, dan is ieders stem van belang. Want of je nu boswachter, boer, bezoeker of bestuurder bent, we moeten linksom of rechtsom samen de duurzame toekomst realiseren. Dus roepen we jou op: Laat je stem horen voor natuur en stem natuurlijk!

Thirza Vredenburg
Thirza Vredenburg