Ga direct naar inhoud
Nieuws

Met aanleg vooroever start bijzonder project in De Wieden

19 mei 2020 | Regina Brouns

Watersporters die over de Beulakerwijde naar de Walengracht varen, zal het zeker opvallen. Provincie Overijssel, Interreg en Natuurmonumenten beginnen daar woensdag met de aanleg van een vooroever. Dat is de start van een uniek project waarmee de organisaties drie doelen hebben.

trekgaten Schinkellanden - Ronald Messemaker

Start belangrijk project

Vanwege dat bijzondere karakter was maanden terug in deze week al een bijeenkomst gepland waarbij de gedeputeerde de werkzaamheden van start zou schieten. Corona haalde die officiële start van de kalender. “Maar we zijn heel blij dat we gaan beginnen. Dit is een heel belangrijk project voor De Wieden. Mooi dat ik als beheerder van De Wieden de start nog mag meemaken”, zegt Bea Claessens, die in de zomer met pensioen gaat. 

Cyclus van verlanding

Dat belangrijke zit ook in de link met het graven van tien hectare aan petgaten bij Dwarsgracht. Materiaal (kragge) dat daarbij vrijkomt wordt naar de vooroever getransporteerd. “Graven van nieuwe petgaten is in onze visie cruciaal voor de toekomst van De Wieden. Op die manier verjong je het gebied en breng je weer de cyclus van verlanding op gang die al eeuwenlang voor het unieke landschap zorgt.” 

Versterken eiland

De combinatie met het verstevigen van de oever is mooi, vindt Claessens. “Door de enorme golfslag van de Beulaker neemt de afkalving toe, zeker in deze hoek die veel te verduren heeft van de wind. Een paar jaar geleden versterkten we ook al het eiland in de Beulaker. Deze nieuwe vooroever kun je daarmee vergelijken.” 

Het Care Peat-project

Een derde facet maakt het project pas echt uniek. In veengrond, en dus ook in de vrijkomende kragge, ligt enorm veel koolstof opgeslagen. Als natuurorganisatie wil je niet dat dat materiaal, bijvoorbeeld als compost, aan de lucht oxideert en in de vorm van CO2 bijdraagt aan klimaatverandering. Door het onder water toe te passen voorkom je dat. Nieuwe moerasnatuur op de nieuwe vooroever en in de nieuwe petgaten leggen zelfs opnieuw weer CO2 vast. Hoe dat allemaal het beste kan wilden we graag uitzoeken. Dat bleek goed te passen in een internationaal onderzoeksproject naar koolstofopslag in natuur op veen, het Care Peat-project van Interreg. Interreg is een Europese subsidieregeling en Care Peat is een samenwerkingsverband van kennisinstellingen uit Engeland, Frankrijk, België en Ierland. In De Wieden onderzoeken we samen met onze partners in Care Peat hoe je bij vrijkomend materiaal uitstoot van CO2 zo veel mogelijk voorkomt.” 

Transport via buisleidingen

Dat betekent dat het materiaal zo min mogelijk met zuurstof in aanraking moet komen. Via  buisleidingen wordt het naar de vooroever in de Beulakerwijde getransporteerd, zonder dat het boven water komt. De werkzaamheden bij Dwarsgracht beginnen overigens pas in het najaar. Het dorp is daarover vorig jaar al van op de hoogte gesteld tijdens een informatiebijeenkomst. 

 

Meer info over het Care Peat-project in De Wieden vind je hier.

Regina Brouns