Ga direct naar inhoud
Nieuws

'Natuurherstelmaatregelen Wieden goed voor natuur en regio’

17 maart 2020 | Regina Brouns

Naast het slechte nieuws over de coronavirus was er ook nog anders nieuws. Vorige
week keurde provincie Overijssel het aanvullende inrichtingsplan van de herstelmaatregelen in het gebied goed. “Goed nieuws voor De Wieden”, zegt beheerder Bea Claessens.

Natuurherstel 2020

“Die zijn niet alleen goed voor de natuur, ook voor de regio.”

Aanvulling bestaande projecten

In 2019 en 2020 is al hard gewerkt aan het uitvoeringsprogramma om de natuur in De Wieden te verbeteren. Het is een aanvulling op de projecten die al in uitvoering zijn, onder meer bij Zwartsluis en Wanneperveen. De werkzaamheden zijn gericht op het ontwikkelen en het verbeteren van de kwaliteit van blauwgraslanden, veenmosrietlanden, trilvenen en galigaanmoerassen. “Dat zijn terreintypen die we vanuit Natura2000 moeten beschermen en ontwikkelen. In feite heeft het gebied verjonging nodig: relatief gezien heeft De Wieden veel oude fases uit de verlanding. Voor een deel bestaan deze uit moerasbos en een deel van deze verbossing zetten we om in hooiland. Ook maken we nieuwe trekgaten.”

Weerbaarder maken

De maatregelen hebben tot doel om de natuur weerbaarder te maken tegen de stikstofdeken waar ook De Wieden mee te maken heeft. Juist de zeldzame blauwgraslanden, trilvenen en veenmosrietlanden lijden daaronder.

Impuls voor regio

Claessens wijst ook op de impuls voor de regio die de natuurherstelmaatregelen met zich meebrengen op het gebied van werkgelegenheid en als aantrekkelijk gebied. “We werken  veel met lokale aannemers. Zij kennen het gebied en weten welk materieel ze wel of niet kunnen gebruiken. We zien nu al dat de werkportefeuille van lokale bedrijven goed gevuld is.”

Behoud uniek gebied

Uiteindelijk draait het echter om het behoud en verbeteren van de natuur. “De Wieden is voor Natuurmonumenten heel belangrijk. Dit is ons grootste natuurgebied, waar bovendien heel veel bijzondere soorten flora en fauna voorkomen. Een prachtige regio om in te wonen, te werken en te recreëren. De projecten die we de komende jaren uitvoeren, dragen bij aan het behoud van dit unieke gebied.”

Regina Brouns