Ga direct naar inhoud
Nieuws

Overjarig riet van grote waarde

17 december 2019 | Regina Brouns

Natuurmonumenten werkt in deze tijd van het jaar aan het zogenoemde overjarige riet. Omdat dit grote waarde heeft voor de natuur, zijn daarvoor in De Wieden tweehonderd hectare aangewezen. Maaien van deze stukken moet voor 15 maart zijn afgerond. Dan begint het broedseizoen van veel vogels.

Overjarig riet

Arco Lassche wijst op een van de vele rietkragen in De Wieden. “Van afstand zie je heel goed het kleurverschil. Overjarig riet is niet dat mooie gele riet, maar is veel donkerder van kleur”, legt de medewerker van Natuurmonumenten uit.

Niet jaarlijks gemaaid

Dat overjarige riet wordt niet zoals het andere riet jaarlijks gemaaid. Geschikt voor dakbedekking is het ook niet. “Economisch heeft het geen waarde, maar voor de natuur wel. Tussen de beschutting van die grauwe langere rietkragen bouwen bijvoorbeeld de roerdomp, de snor en de bruine kiekendief hun nesten in het voorjaar”, vertelt Lassche.

Onderhoud eens in de paar jaar

Ondanks dat maaien niet elk jaar gebeurt, heeft overjarig riet wel eens in de paar jaar onderhoud nodig. Al was het maar om te voorkomen dat elzen en wilgen uit de grond schieten. “Als je te lang geen onderhoud pleegt aan zo’n veld, ontstaat verbossing en verdwijnt het riet op ten duur”, legt Lassche uit. Op de aangewezen percelen blijft het riet echter drie of vier jaar staan. “Na het maaien brokkelen de stengels af, zodat het voor bijvoorbeeld toepassing op daken ongeschikt is. Daarom kan de handel er op dit moment niets mee.”

Rietafval als strooistel

Natuurmonumenten hoopt dat dit riet op termijn toch interessant is voor andere doeleinden. Experimenten daarvoor lopen nog. Voorlopig voeren we het materiaal deels af en een deel blijft liggen”, vertelt Lassche. Ook rietafval, het zgn struige voert Natuurmonumenten overigens nog per boot het gebied uit. Biologische boeren gebruiken het rietafval als strooisel, wat een alternatief is voor duurder stro.

Ander diersoorten profiteren ook

Naast vogels profiteren ook andere diersoorten van het overjarige riet, waaronder de dwergmuis en het rietluipaard. Die laatste is een drie tot vijf centimeter grote vaalbruine nachtvlinder. De rups leeft 21 maanden in een rietstengel en overwintert daar dus tweemaal. Ook nachtvlinders als de rietvink en de grote beer komen voor in het overjarige riet.

 

 

Regina Brouns