Ga direct naar inhoud
Nieuws

Pilot Care-Peat project De Wieden afgerond

17 januari 2023 | Hester Wolters

Tussen 2019 en 2022 zijn er in De Wieden circa 10 hectare aan nieuwe petgaten gegraven. Ook is er aan de noordkant van de Beulakerwijde een nieuwe vooroever aangelegd, met (onderwater) toepassing van het vrijgekomen materiaal. Deze natuurherstelmaatregelen vormen één van de pilots van het Care-Peat project van Interreg, waarvan nu een afsluitend video is gemaakt.

Trekgaten

Care-Peat

Het Interreg-project Care-Peat is in 5 Europese landen bezig om veengebieden te herstellen, zodat deze opnieuw koolstof opslaan in de bodem in plaats van het vrij te laten in de atmosfeer. De Wieden is aangewezen als één van de pilotgebieden.

 

Verlandingsstadia

Een groot deel van Natura 2000-gebied De Wieden bestaat uit petgaten waaruit het veen verwijderd is. Bijna alle verlandingsstadia van open water tot en met moerasheide en moerasbos zijn aanwezig in De Wieden. Bijzondere dieren en planten profiteren hiervan. Wel is het zo dat één van de belangrijkste knelpunten voor het behalen van de doelen voor het Natura 2000gebied is het ontbreken van jonge verlandingsstadia. Langzaam aan verandert het landschap, komen er meer algemene planten en struiken, totdat er uiteindelijk alleen moerasbos overblijft. Dit is vooral nadelig voor specifieke vegetatie zoals galigaan, maar ook voor overgangs- en trilveen.

Veenmos

CO2 opslag

Door nieuwe petgaten te graven wordt het gehele verlandingsproces opnieuw in gang gezet. Hierdoor krijgen bepaalde soorten veenmos, in de jonge verlandingsstadia, weer de kans om aan te groeien. Niet alleen leven in deze gebieden erg waardevolle plant- en diersoorten, maar veen speelt ook een grote rol in de strijd tegen klimaatverandering. Ze hebben namelijk een groot vermogen om koolstof op te slaan, mits het veen nat blijft. Tegen het einde van het project in 2023 verwacht Care-Peat zowat 8137 ton koolstof te kunnen opslaan in de zeven onderzoeksgebieden (goed voor zo’n 645 hectare).

Tijdens het graven van de petgaten is het vrijgekomen materiaal onder water vervoerd door lange buizen naar de Beulakerwijde. Hier is een nieuwe vooroever aangelegd. Door de golfslag van de Beulakerwijde kalft de huidige oever namelijk langzaam af. Door deze te verstevigen met  het vrijgekomen materiaal, wordt deze extra verstevigd. Dit materiaal is onder water vervoerd, waardoor er weinig  tot geen CO2 vrij is gekomen tijdens de werkzaamheden. 

Video

Na de afronding van de werkzaamheden in 2022 is er een video gemaakt waar de natuurherstelwerkzaamheden en het resultaat er van getoond worden.

Meet the Care-Peat pilot sites: De Wieden

Lees hier meer over het totale Care-Peat project van Interreg.

Hester Wolters NM
Hester Wolters