Ga direct naar inhoud
Nieuws

Statenleden bezoeken lenteachtig Weerribben-Wieden

20 maart 2024 | Thirza Vredenburg

Met een kop koffie of het erf van de familie Haarman, 1 van de boeren uit de Baarlingerpolder, startte vanochtend onder een vroeg voorjaarszonnetje het bezoek van 11 Statenleden van de provincie Overijssel aan Nationaal Park Weerribben-Wieden. Naast een rondleiding over de boerderij kregen de bezoekers uitleg over het Koploperproject Baarlingerpolder. Ook werd een bezoek gebracht aan het nieuwe bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in Sint Jansklooster.

Statenleden Provincie Overijssel in De Wieden

Natuur, leefbaarheid én economie

Het werkbezoek aan het Nationaal Park kwam tot stand op initiatief van D66. Er bleken bij de fracties in de provinciale staten veel vragen over het werk van stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden. In haar welkomstwoord nam voorzitter Marga Kool gelijk een aantal misverstanden weg. “De stichting doet geen natuurbeheer. Dat wordt wel vaak gedacht, maar natuurbeheer en -ontwikkeling is de verantwoordelijkheid van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, pachters en grondeigenaren en in dit gebied ook vaak boeren. Al die partijen zitten samen met de toeristisch ondernemers, riettelersverenigingen, platform duurzame ambachten, bewoners en gemeente wel in het bestuur van de stichting. Samen werken zij aan natuur, leefbaarheid en brede welvaart én economie. Met als motto: wat belangrijk is voor jou, is ook belangrijk voor mij.”

Koploperproject Baarlingerpolder

Eén van de projecten waar natuur, leefbaarheid en economie samenkomen is het koploperproject Baarlingerpolder. 9 boeren namen daar de stap om samen te onderzoeken hoe er een goede toekomst kan zijn voor de boeren in het gebied en tegelijk kan worden gewerkt aan verduurzamen, energietransitie en meer natuur. Het onderzoek van de boeren werd in nauwe samenwerking met provincie, gemeente en hulp van stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden gedaan en leverde een pakket met 14 maatregelen op. De combinatie van deze maatregelen levert een forse stikstofreductie op, biedt de boeren perspectief met ook een rol in de energietransitie en zorgt voor nieuwe gebieden voor weidevogels.

Verdronken dorp

Bij het in aanbouw zijnde vernieuwde bezoekerscentrum van Natuurmonumenten vertelde Thirza Vredenburg, boswachter communicatie & beleven, over het belang van goede voorzieningen voor bezoekers aan het gebied. Tijdens een wandeling over het vlonderpad met uitzicht over de Beulaker Wijde nam zij de Statenleden mee in het verhaal over het verdronken dorp. “Tijdens een aantal grote stormen eind 18e eeuw braken de dijken door en sloeg het water grote delen grond weg. De ruim 70 bewoners van Beulake vluchtten naar de kerk, het enige stevige gebouw in het dorp. De grote meren in de Wieden zijn ontstaan door de dijkdoorbraken. De turfwinning in de Weerribben kwam later op gang. Daar is geleerd dat je niet te veel grond moet weghalen. Daarom zijn de weren en ribben in dat gebied beter in balans. Daar danken we nu dat mooie patroon van water en land aan.”

Betrokken provincie

Tijdens een lunch vol streekproducten benadrukte interim-directeur Herald Nobel hoe belangrijk de betrokkenheid van de provincie is voor het gebied en het werk van de stichting. “Net als de provincie werken wij aan betere natuur, een duurzame economie en een vitaal landelijk gebied. Daarin moeten een goede toekomst voor de boeren, meer ruimte voor de natuur, voldoende voorzieningen voor bewoners en kansen voor toerisme en recreatie samenkomen.

Thirza Vredenburg
Thirza Vredenburg