Nieuws van de boswachter

Veenweidepad afgesloten vanwege werkzaamheden

24 januari 2022 | Erica Slagter

Natuurmonumenten sluit vanaf 1 februari tot uiterlijk 15 maart het Veenweidepad aan de Lozedijk bij Wanneperveen af voor wandelaars. In verband met geplande werkzaamheden is dit vanuit veiligheidsoogpunt nodig. Het Kiersche Wijdepad aan de overkant van de Lozedijk blijft wel open. Op de parkeerplaats is tijdelijk wat minder ruimte beschikbaar.

Veenweidepad gesloten

Natuurmonumenten realiseert bij het populaire wandelgebied een nieuwe kade en een klein gemaal. Die zijn nodig voor een gunstige waterhuishouding voor de terugkeer van het zeldzame blauwgrasland. Blauwgrasland groeit onder invloed van basenrijk water. Met de aanleg van het gemaal wordt basenrijk boezemwater aangevoerd. Na de laatste maaisnede worden delen van het grasland een paar dagen plas-dras gezet. Ook dan wordt het Veenweidepad gesloten. De kades houden het water vast en via een stuw wordt dat water vervolgens weer afgevoerd.

Blauwgrasland komt in Nederland steeds minder voor, maar is cruciaal voor veldbloemen zoals parnassia, welriekende nachtorchis, blauwe knoop en kleine valeriaan. In De Wieden komt dit blauwgrasland onder meer voor in De Bramen bij Giethoorn. In het gebied tussen de Veldweg en Reeënweg ontwikkelt Natuurmonumenten al een aantal jaren blauwgrasland.  Door jaarlijks meermalen te maaien en het maaisel af te voeren wordt het grasland verschraald. Verschraling en vernatting zijn noodzakelijk om grasland om te vormen naar blauwgrasland.

De ontwikkeling naar blauwgrasland is één van de Natura 2000-herstelmaatregelen die erop gericht zijn om de natuur bestendiger te maken tegen de gevolgen van de uitstoot van stikstof. Het maakt onderdeel uit van de uitvoering van het Nederlandse natuurbeleid.

De werkzaamheden beginnen op dinsdag 1 februari en duren tot uiterlijk 15 maart. Wanneer de exacte einddatum bekend is, wordt deze vermeld bij route Veenweidepad op de website van Natuurmonumenten. Tijdens de sluitingsperiode blijft de parkeerplaats langs de Lozedijk beperkt beschikbaar voor wandelaars die een ommetje op het Kiersche Wijdepad maken.

Het Veenweidepad is ook een geliefde wandelplek voor hondenbezitters die met hun viervoeter in de natuur willen wandelen. Natuurmonumenten raadt daarvoor nu de iets verderop gelegen Reeënweg aan.

Erica Slagter
logo