Ga direct naar inhoud
Nieuws

Vlindertellers zien de koninginnepage in De Wieden

14 augustus 2019

Vlindertellers van Natuurmonumenten hebben vorige week de koninginnepage gezien in De Wieden. Die vlindersoort uit meer zuidelijke landen wordt de laatste tijd vaker waargenomen in Noordoost Nederland. “Dat soort waarnemingen maakt dit werk heel leuk”, zegt Lucy van der Sluijs uit Blokzijl, een van de twintig vrijwilligers die voor ons in de warmere maanden op pad zijn.

Koninginnepage

Foto verplicht

“Helaas is het niet een officiële waarneming”, glimlacht Van der Sluijs. De telgegevens worden dan namelijk gemeld bij het Landelijke Meetnet Vlinders dat tellingen registreert. “Voor een aantal vlindersoorten zoals de koninginnepage is een foto verplicht omdat ze zeldzaam zijn. En die hebben we niet…”

Zeldzame soorten

Met de andere vrijwilligers ziet ze ook dit jaar weer veel zeldzame soorten die in De Wieden nog voorkomen. “Aardbeivlinder, zilveren maan, groentjes, metaal- en sint-jansvlinder”, somt ze op. Ook zag ze opvallend veel distelvlinders.

Tijd voor vrijwilligerswerk

Van der Sluijs telt sinds 2015 vlinders in De Wieden. Sinds dat jaar heeft ze meer tijd voor vrijwilligerswerk en de keuze voor het vlinders tellen is voor haar een logische. “Vroeger wilde ik dierenarts worden, maar uiteindelijk heb ik in mijn werkzame leven niets met natuur gedaan. Nu heb ik daar wel tijd voor. Je moet vooral een natuurliefhebber zijn en kennis is een pre, maar ook in de praktijk leer je veel van elkaar. Dit is niet alleen nuttig, maar ook heel leuk vrijwilligerswerk. Als je naar een telgebied vaart waar bijna niemand komt, heb je het idee dat je op vakantie bent.”

Voldoen aan richtlijnen

Maar de vrijwilligers nemen hun werk heel serieus. Ze moeten bovendien aan de richtlijnen van het Landelijk Meetnet Vlinders voldoen. “Je moet bijvoorbeeld altijd met drie man op een rechte lijn door een telgebied van vijf meter breed en 25 meter lang lopen. Daarvan zijn er vijftien in De Wieden. Ook mag je bijvoorbeeld niet voor 10.00 uur tellen en moet je informatie over het weer en andere omstandigheden noteren”.

Zeldzame soort

Ook dit jaar troffen de vrijwilligers niet de grote vuurvlinder aan. De zeldzame soort komt alleen in deze regio voor en is de afgelopen jaren wel gespot in De Weerribben en de Rottige Meente. “Ik heb hem per toeval wel eens op een fietspad in De Weerribben gezien, maar helaas nog nooit in De Wieden. Dat is wel een droom van onze vrijwilligers. Het gaat ook gebeuren, denk ik. De grote vuurvlinder heeft waterzuring als waardplant en die groeit volop in De Wieden. Ook andere voorwaarden lijken aanwezig.”

Natuurliefhebber

De vrijwilligers trekken bij de juiste omstandigheden elke dinsdag van begin april tot oktober De Wieden in, in het broedseizoen van de zwarte stern ook op woensdag. Zij lopen de uitgezette vlinderroutes om zoveel mogelijk vlinders te tellen. Wij zorgen ook voor insectenstroken zodat niet al het gras gemaaid wordt. Vele sprinkhanen en vlinders maken daar dankbaar gebruik van om te eten en te schuilen.

Over het Hekdag

Wie meer wil weten kan bijvoorbeeld tijdens “Over het Hek” op zaterdag 7 september het beheerkantoor aan de Veneweg, op de Ronduite bezoeken. Daar geven wij informatie over veel activiteiten, waaronder het vlinders monitoren.