Ga direct naar inhoud
Nieuws

Werkzaamheden petgaten achter Weteringallee van start

19 oktober 2021 | Erica Slagter

Natuurmonumenten is gestart met het openmaken van oude, verlande petgaten op een oppervlakte van circa 11 hectare in Zwartsluis. De aannemer heeft de machines en het materieel via de Wetering naar de werkplek getransporteerd. De werkzaamheden beginnen met het verwijderen van moerasbos. De werkzaamheden achter de Weteringallee zijn belangrijk voor het behouden van zeldzame natuur in De Wieden.

Verlanding

Natuurmonumenten voert de werkzaamheden uit in opdracht van provincie Overijssel en er wordt gewerkt met een zogeheten ecologisch werkprotocol. Hierin is vastgelegd hoe tijdens de werkzaamheden rekening moet worden gehouden met de natuurwaarden. Petgaten brengen de ontwikkeling van open water naar zeldzaam trilveen op gang. Daarmee blijven het karakteristieke landschap van De Wieden en veel bijzondere dieren en planten behouden. Opengemaakte petgaten groeien langzaam weer dicht. Eerst vormt zich een kragge, daarna achtereenvolgens trilveen, hooiland of veenmosrietland en moerasbos. Dit hele cyclische proces kent in elk stadium bijzondere en zeldzame natuur.

Beschermen planten en dieren

Het project bij de Weteringallee is onderdeel van een pakket Natura 2000-herstelmaatregelen in De Wieden. Eerder voerde Natuurmonumenten rondom Zwartsluis ook al een aantal werkzaamheden uit. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Belangrijk doel van het netwerk is het beschermen van bijzondere dieren en planten. Met veel zeldzame soorten gaat het slecht. De Natura 2000-herstelmaatregelen moeten daarin verandering brengen.

Verlandingscyclus op gang brengen

Het gaat in feite om het openmaken van oude, verlande petgaten die in de loop van de tijd zijn dichtgegroeid. Verlande petgaten zijn overal in het gebied aanwezig. In dit geval liggen ze onder het moerasbos. Met het openmaken van de oude petgaten achter de Weteringallee start de honderdjarige verlandingscyclus opnieuw. Verspreid over De Wieden zijn alle fases uit het verlandingsproces aanwezig. Bijzondere dieren en planten profiteren daarvan.

Weinig overlast

De direct aanwonenden zijn vanaf het begin betrokken bij de werkzaamheden. De verwachting is dat bewoners van de Kraggewijk weinig hinder van de werkzaamheden ondervinden. Deze vinden plaats buiten de bebouwde kom en grotendeels buiten het zichtveld van wijkbewoners. De machines en het materieel komen niet door de wijk. Hooguit zijn bij een bepaalde windrichting geluiden van de werkzaamheden hoorbaar.

Toch overlast van de werkzaamheden? Neem dan contact op met Arco Lassche, coördinator Natuurbeheer van Natuurmonumenten op telefoonnummer 0527 206520. Uitgebreide informatie over dit project is te vinden op www.natuurmonumenten.nl/projecten/petgaten-bij-zwartsluis

 

Erica Slagter