Ga direct naar inhoud
Nieuws

Werkzaamheden petgaten Zwartsluis afgerond

29 maart 2022 | Erica Slagter

De werkzaamheden rondom de nieuwe petgaten achter de Weteringallee in Zwartsluis zijn voor het broedseizoen afgerond. Aannemer Jac. de Olde B.V. uit Sint Jansklooster heeft deze voor Natuurmonumenten uitgevoerd. In de periode van oktober 2021 tot maart 2022 zijn oude verlande petgaten die onder het moerasbos lagen, weer opengemaakt. “Door het open water opnieuw dicht te laten groeien, krijgen verschillende zeldzame soorten opnieuw de kans zich te vestigen”, zegt projectleider Broer Blaauwbroek over het doel van de werkzaamheden.

Petgaten Weteringallee Zwartsluis

De Wieden is een laagveen moerasgebied dat haar ontstaan in de huidige vorm te danken heeft aan de turfwinning. In de verveningstijd is er door het baggeren naar laagveenturf een gebied ontstaan van petgaten afgewisseld met legakkers. Door de jaren heen zijn deze open petgaten verland en zo is er een afwisseling ontstaan van riet-, hooiland en moerasbos. Doordat er begin 1900 een einde kwam aan de vervening is ook het ontstaan van nieuw open water gestopt.

Broer Blaauwbroek vertelt: “Met het openmaken van oude, verlande petgaten kunnen nieuwe verlandingsprocessen op gang komen.” In het open water vormt zich geleidelijk een drijvende laag plantenwortels (kragge), daarna achtereenvolgens trilveen, hooiland of veenmosrietland en uiteindelijk moerasbos. De werkzaamheden, waarvan provincie Overijssel opdrachtgever is, maakten onderdeel uit van een pakket Natura 2000-herstelmaatregelen die belangrijk zijn voor het behouden van zeldzame natuur in De Wieden.

 “Het is belangrijk voor het voortbestaan van het laagveenmoeras dat het verlandingsproces weer op gang kan komen, omdat bij elk stadium verschillende soorten planten en dieren horen. Daarom is het voor een optimaal functionerend laagveenmoeras belangrijk dat alle stadia in het hele natuurgebied aanwezig zijn”, legt Blaauwbroek uit. Op die manier blijven het karakteristieke landschap en de bijbehorende planten en dieren van De Wieden behouden.

Erica Slagter