Ga direct naar inhoud
Nieuws

Zeldzaam kraggestaartjesmos floreert in De Wieden

26 januari 2023 | Thirza Vredenburg

Tijdens een grootschalig flora- en vegetatieonderzoek in Nationaal Park Weerribben - Wieden, uitgevoerd in het najaar van 2022 in opdracht van de Provincie, is op meerdere plaatsen in De Wieden het zeldzame en unieke kraggestaartjesmos (Philonotis marchica) aangetroffen. Het betreft één van de zeldzaamste mossen in Nederland en ook in Europa staat deze mossoort onder druk.

Kraggestaartjesmos in De Wieden

Spannend moment

‘Bij het aanleggen van de boot viel ons oog op een polletje mos op de houten beschoeiing’ zegt Floris van Rhijn. Na verder onderzoek kunnen Floris van Rhijn en Thijs Damen, medewerkers van het ecologische onderzoeks- en adviesbureau van der Goes en Groot, bevestigen dat het inderdaad gaat om de zeer zeldzame soort kraggestaartjesmos, ‘dat was spannend!’

Kraggestaartjesmos

Het kraggestaartjesmos vormt kleine viltige zoden die bestaan uit slanke, rechtopstaande stengeltjes. Vooral in laag-venige oevers gedijt het mos goed en vaak liggen de groeiplaatsen dicht op het water. De plantjes drijven regelmatig zelfs een beetje op het water.

Structuur van de oevers

Het watersysteem van De Wieden is een belangrijke groeiplek voor het plantje. De kwaliteit en dynamiek van het water en de specifieke structuur van de oevers in De Wieden zorgen voor de verspreiding van het mos.

Watercrisis

Door de huidige inrichting van ons land en de manier waarop we met water omgaan, zijn we nu niet opgewassen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Onze natuur heeft voldoende en schoon water nodig. Natuurmonumenten zet zich in De Wieden onder andere in om dit prachtige uitgestrekte moerasgebied met rietlanden, trilvenen, hooilandjes en moerasbos te behouden. Om te voorkomen dat soorten en leefgebieden definitief uit ons land verdwijnen. Het aantreffen van deze mossoort is een stapje in de goede richting.

‘In ieder geval kunnen we iedereen aanraden eens een bootje te huren in De Wieden en daarbij goed de oevers in de gaten te houden voor dit toch wel opvallende, prachtige mos’, zegt Floris.

Thirza Vredenburg
Thirza Vredenburg