Ga direct naar inhoud
Terug

Kanoroute Belt-Schutsloot in De Wieden

Waar: De Wieden

Kanoroute Belt-Schutsloot in De Wieden
3 uur 19
9,97 km

Over de route

Deze kanoroute voert langs het dorp Belt-Schutsloot, een kleine versie van het veel bekendere Giethoorn. Vervolgens peddel je door een prachtig stukje Wieden met vaarten, kolkjes en meren. Hier leven allerlei bijzondere planten en dieren: onderweg zie je bijvoorbeeld watergentiaan en slangenwortel. En met een beetje geluk spot je moerasvogels als de roerdomp en bruine kiekendief. Ook kom je langs een stukje zeldzaam trilveen, de trots van De Wieden. Volop genieten dus.

Waar kun je starten

Trekgat De Wieden

Wat kom je onderweg tegen?

Ruigte
Ruigte
Ruigte

1. Ruigte

Vlinders, sprinkhanen en andere insecten hebben een dikke ‘strooisellaag’ van afgestorven planten nodig om in te kunnen overwinteren. Die vinden ze in de ruigtelandjes van De Wieden. Dit zijn hooilanden die niet jaarlijks, maar om de drie jaar gemaaid worden.

Oud riet
Oud riet
Oud riet

2. Oud riet

In de winter snijden rietboeren het riet in De Wieden om het vervolgens aan dakdekkers te verkopen. Natuurmonumenten laat een deel van de 1000 hectare riet staan. Vogels als de snor, roerdomp en bruine kiekendief gebruiken dit ‘overjarige riet’ als broedplaats. Eenjarig riet is te herkennen aan de pluim; oud riet heeft deze niet. Tussen het riet bloeien haagwinde, valeriaan en engelwortel.

Trilveen
Trilveen
Trilveen

3. Trilveen

Naast de Venematen ligt een stuk trilveen. Trilveen is een dunne laag drijvend veen met bijzondere planten als schorpioenmos, groenknolorchis, plat blaasjeskruid en draadzegge. De Wieden is een van de weinige natuurgebieden in Nederland waar nog trilveen voorkomt. Natuurmonumenten werkt er daarom hard aan dit ‘drijvende land’ te behouden en uit te breiden.