Wandelen

Kiersche Wijdepad De Wieden bij Wanneperveen en Giethoorn

  • Honden niet toegestaan
Wandelen

Kiersche Wijdepad De Wieden bij Wanneperveen en Giethoorn

Loop je het Kiersche Wijdepad, genoemd naar eendenkooi de Kiersche Wijde, dan ervaar je natuurgebied De Wieden optimaal. Trek je wandelschoenen aan en struin langs trekgaten, bosjes en open water. Vooral 's zomers is het volop genieten van vogels, zoals kleine karekiet, rietgors en waterral.

De route is in het veld gemarkeerd met gele pijltjes en is niet geschikt voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Omdat je onderweg vee tegenkomt, zijn honden helaas niet welkom.

Wandel deze route met onze route app

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

    Parkeerplaats Kierschewijdepad
  • Lozedijk, 7946 KM Wanneperveen (OV)
  • Vanaf Meppel de N375 richting Zwartsluis/Giethoorn, na 2e rotonde bij Doosje rechtsaf richting Wanneperveen, de Lozedijk op. Voorbij de hoge brug is de parkeerplaats.

De route

 Startpunt

1Ree

Een ontmoeting met een ree heeft altijd iets magisch. De schemer van de ochtend en avond biedt daartoe de meeste kans. In Nationaal Park Weerribben-Wieden leven maar liefst 500 reeën. En dat voor een nat gebied. Gelukkig kunnen de dieren goed zwemmen. En om te zorgen dat ze ook weer veilig uit het water komen, zijn bij steile oevers speciale wilduittreedplaatsen aangelegd.

Ree
Ree
Ree
Ree
Ree
Ree

2Eendenkooi

Natuurmomenten beheert in Nationaal Park Weerribben-Wieden vier eendenkooien. Eén ervan vind je hier: de Kiersche Wijdekooi. De kooien diende vroeger voor het vangen van eenden. Om zoveel mogelijk eenden te vangen, moet het stil zijn rondom de kooi. Het afpalingsrecht zorgde hiervoor. In een cirkel (meestal 1133 meter vanuit het midden van de kooicirkel gemeten) rondom de kooi mocht alleen de kooiker activiteiten ontplooien. Nu is de vangst van eenden geen doel meer, maar worden de kooien in stand gehouden vanwege hun hoge cultuurhistorische waarde.

Eendenkooi
Eendenkooi
Eendenkooi
Eendenkooi
Eendenkooi
Eendenkooi

3Elzenbroekbos

Denk je aan Nationaal Park Weerribben-Wieden, dan denk je niet direct aan bos. Toch herbergt het natuurgebied wel degelijk bos. En het zijn vaak ware juweeltjes. Elzenbroekbos is wel heel bijzonder. Grote bomen met hun voeten in het water. Je krijgt er een echt junglegevoel van. Zeker in combinatie met de slingerende kamperfoelie en het vogelgezang.

Elzenbroekbos
Elzenbroekbos
Elzenbroekbos
Elzenbroekbos
Elzenbroekbos
Elzenbroekbos

4Otter

Je hoopt het zo, maar de kans is klein. Het spotten van een otter op klaarlichte dag. Het is een nachtdier, dat vooral met zijn sporen verraadt waar hij zich ophoudt. Vooral hun uitwerpselen zijn daarbij heel nuttig. De spraints liggen op strategische plekken om soortgenoten te treffen. Elke otter heeft trouwens zijn eigen karakteristieke geur. Een soort van visitekaartje dus.

Otter
Otter
Otter
Otter
Otter
Otter

5Diep water

Deze zandplas is diep en bevriest dus bijna nooit. Dat is belangrijk voor vogels die voedsel zoeken op open water zoals eenden, blauwe reigers en grote zilverreigers. Let ook eens op de vele zangvogels. Zij verschuilen zich in het struweel rondom de plas.

Diep water
Diep water
Diep water
Diep water

6Vlinder

De transformatie van een onooglijke harige rups tot prachtige kleurrijke vlinder is een wonder der natuur. In het voorjaar en de zomer zijn talrijke vlinders te zien in de buurt van de planten van het Kiersche Wijdepad. Atalanta, dagpauwoog en oranjetipje houden allemaal van de nectar in de bloemen. Het oranjetipje heeft en wel zeer exclusieve relatie met de pinksterbloem. Deze dient als waardplant, oftewel gastheer en houdt zo rups en vlinder in leven.

Vlinder
Vlinder
Vlinder
Vlinder
Vlinder
Vlinder
De Wieden

Wat wij hier doen

Landschap in stand houden

Samen met vrijwilligers, pachters en loonwerkers houden we de afwisselende landschappen van De Wieden in stand. Doen we niets, dan verandert alles in bos. Daarom maken we regelmatig nieuw open water, zoals vroeger de verveners deden. Hierdoor begint het zogenaamde ‘verlandingsproces’ opnieuw. Soms ontstaat dan het zeldzame trilveen. De Wieden is een van de laatste gebieden in West-Europa waar je dit 'drijvende land' tegenkomt. Het is een bijzonder gevoel als je er overheen loopt; de grond beweegt met je mee. In de wintermaanden zijn de rietsnijders hard aan het werk. Zij snijden riet tussen december en april, dat daarna weer uitgroeit tot wuivende rietvelden. Onze vrijwilligers helpen mee met het onderhoud van routes, paden en cultuurhistorische monumenten zoals eendenkooien en watermolens. Zo houden we De Wieden aantrekkelijk voor planten, dieren én mensen.

Word ook vrijwilligerBekijk onze nieuwe natuurvisie
logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.