Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurmonumenten verlegt wandelpaden in het Deelerwoud

28 november 2023 | Susanne Blommaert

Wil je wandelen in het Deelerwoud? Dan is het goed om te weten dat de wandelroutes iets anders komen te lopen. Volg je de rode, groene of blauwe pijlen? Dan zit je altijd goed!

Vergezicht in het Deelerwoud

Wat verandert er?

Er zijn in het Deelerwoud drie routes uitgestippeld met gekleurde pijlen. Op enkele plekken zijn ze iets anders komen te liggen. Dat hebben we gedaan om de kwetsbaarste delen van het natuurgebied te ontzien. Blijf op de wandelpaden, dan help je ons de natuur te beschermen.

Gewijzigde wandelroutes Deelerwoud

Gewijzigde wandelroutes in het Deelerwoud

Waarom?

Over de hele Veluwe werken we aan het rustiger maken van sommige delen van de natuur. Onder andere door het aantal paden terug te brengen en routes anders te laten lopen. Hoe meer afstand er is tussen de verschillende paden, hoe meer rust en hoe waardevoller het gebied is voor dieren. Op de meest kwetsbare plekken - vooral op de heide en de overgangen van heide naar bos - verlegt Natuurmonumenten paden en routes om ruimte te geven aan beschermde soorten zoals zandhagedis, adder, hazelworm, veldleeuwerik en draaihals. In het Deelerwoud worden de wandelroutes iets verlegd en sommige andere paden opgeheven. We halen bijvoorbeeld paden weg die direct langs de bosrand liggen. Dieren zoals edel- en damherten profiteren hiervan en zullen zich eerder laten zien. Het fietspad en het ruiterpad blijven ongewijzigd.

Wat is recreatiezonering?

De veranderingen passen in de lijn van het Recreatiezoneringsplan Veluwe van de Provincie Gelderland. De Veluwe is een prachtig natuurgebied, met haar rijke natuur en variatie aan landschappen. Recreanten komen er graag om van de prachtige natuur te genieten. Dat willen we graag zo houden. Daarom zoeken we naar een nieuwe, betere balans tussen de ruimte voor de natuur en de mens. Want de natuur op de Veluwe gaat achteruit. Een van de oorzaken is verstoring door recreatie, verkeer en evenementen. Vooral in kwetsbare delen van de Veluwe hebben planten en dieren hieronder te lijden. Zo erg zelfs dat sommige soorten van de Veluwe dreigen te verdwijnen of uit te sterven met als risico dat we de soortenrijke natuur op de Veluwe kwijtraken. Kijk hier voor meer informatie over het totale recreatiezoneringsproces op de Veluwe.

Susanne Blommaert
Susanne Blommaert