Nieuws van de boswachter

Protestactie Deelerwoud

29 december 2016 | Annerieke Velvis

In het Deelerwoud wordt vandaag een protestactie georganiseerd. Aanleiding is het besluit van Natuurmonumenten om in de randzone van het gebied damherten af te schieten. Voor ons was dat een complexe afweging. Na vijftien jaar niet te hebben ingegrepen in populaties zien we ons nu genoodzaakt deze maatregel te nemen, vanwege de toename van verkeersongevallen en schade. We hebben dan ook begrip voor de teleurstelling van deze actievoerders. Ons streven is en blijft om zoveel mogelijk ruimte te geven aan wilde dieren in Nederland. Tegelijkertijd vragen we alle betrokkenen om met ons mee te denken over hoe we gezamenlijk ons streefbeeld waar kunnen maken: meer leefruimte voor wilde dieren.

Protestactie Deelerwoud

Natuurlijker wildbeheer

Vijftien jaar geleden begon Natuurmonumenten een experiment om in het Deelerwoud geen herten meer te schieten om zo tot een natuurlijker wildbeheer te komen. Zoals we hoopten zijn de populaties dieren gegroeid. Ook zijn de dieren minder schuw geworden. Bezoekers hebben grote kans op het zien van wilde dieren. Met extra maatregelen als omrastering van landbouwpercelen en wildpassages bleef de schade van de toegenomen aantallen dieren beperkt. Om dit te kunnen doen was instemming van de buren nodig. Daarom heeft Natuurmonumenten bij de start van de proef afgesproken dat we door middel van ‘lerend beheren’ en ‘hand aan de kraan’ de ontwikkeling van de aantallen herten zouden volgen. Dat wil zeggen dat we de mogelijkheid open hebben gehouden om in te grijpen in de aantallen dieren als schade of overlast daar aanleiding toe zouden geven.

Damherten

De populaties edelherten en zwijnen zijn gestabiliseerd. Dat is het niet het geval bij damherten. Die populatie vertoont een enorme groei, die zonder ingrijpen niet stopt. Steeds meer damherten trekken uit de jachtvrije zone naar de terreinen van onze buren. Deze bedrijven hebben last van vraatschade. Daarnaast zijn er tientallen verkeersaanrijdingen per jaar, een verdubbeling ten opzichte van vier jaar geleden. Om het Deelerwoud ligt een randzone waarin dieren geschoten kunnen worden ter preventie van overlast voor de omgeving. Voor damherten wordt deze schil tijdelijk vergroot. Natuurmonumenten zal dit jaar 370 dieren schieten.

Vernieuwing doorzetten

Het besluit om toch in te grijpen in de populatie damherten valt Natuurmonumenten zwaar. Toch heeft deze vorm van beheer winst voor de natuur opgeleverd. Meer ongerepte natuur en populaties (edelhert, wild zwijn) die zichzelf stabiliseren. Daarnaast heeft het ertoe geleid dat ook andere terreineigenaren open staan voor natuurlijker wildbeheer. Een hek plaatsen om het Deelerwoud is geen optie. We hebben tientallen jaren gewerkt aan het verbinden van gebieden op de Veluwe tot één groot natuurgebied. Om ervoor te zorgen dat wilde dieren zich over de Veluwe kunnen blijven verplaatsen én er meerdere afschotvrije gebieden komen, werken we nu samen met buren aan een gezamenlijk beheerplan voor de Zuidoost Veluwe. Daarin is aandacht voor niet-dodelijke alternatieven om schade te voorkomen zoals verjaging van dieren, de aanleg van graasweides en het breder maken van wegbermen. Een dergelijke samenwerking in het faunabeheer is nieuw in Nederland.

Annerieke Velvis
logo