Ga direct naar inhoud
Nieuws

Lierderbroek wordt nóg aantrekkelijker voor weidevogels

02 augustus 2022 | Olga de Lange

Het Lierderbroek biedt in het voorjaar en de zomer een thuis voor de weidevogels. We maken dit gebied nog aantrekkelijker door meer plas-dras situaties te creëren.

natuurvriendelijke oever Lierderbroek

Plas-dras

In het Lierderbroek verondiepen we de sloten en maken we meanders. Zo worden de slootkanten minder stijl. Het water dat we in de sloten pompen kan op deze manier het grasland op lopen. Zo hebben we meer plas-dras gedeeltes. Twee afgegraven delen in het gebied zorgen dat het water beter wordt vastgehouden. Zo hebben de weidevogels nog meer profijt van het ondiepe water.

natuurvriendelijke oever

Natuurvriendelijke oever

Polder Lierderbroek

Het natuurgebied Lierderbroek van Natuurmonumenten ligt net onder Zwolle, hemelsbreed ongeveer 2,5 km ten westen van Landgoed de Colckhof. Het gebied is onderdeel van polder Lierderbroek waar ook Staatsbosbeheer, actieve groepen agrariërs en particuliere natuurbeschermers als gezamenlijk doel hebben om de weidevogels te beschermen.

Olga de Lange