Ga direct naar inhoud
Nieuws

Impuls voor natuur in Dintelse Gorzen

26 augustus 2020 | Paul Begijn

De natuur in de Dintelse Gorzen krijgt een impuls. Kreken en hun oeverzones en vochtige valleien zijn afgelopen jaren overgroeid met jong bos. Daardoor dreigen zeldzame planten als parnassia en rietorchis te verdwijnen. De eerste opschot van bomen is weg. Het gebied is weer mooi open op sommige plekken. Door deze te verwijderen, krijgen zeldzame planten weer een kans.

Rietorchis

De eerste werkzaamheden zijn gedaan. De volgende gebeuren begin 2021. Door de werkzaamheden in natuurgebied Dintelse Gorzen is een deel van de gele wandelroute tijdelijk niet toegankelijk. Via de routebordjes word je een stukje omgeleid, de route is daardoor korter dan gebruikelijk. Ook op de opengestelde route is mogelijk wat hinder door werkverkeer.

Tijdens de werkzaamheden worden bomen gekapt en opschot verwijderd. Dat is hard nodig omdat de zeldzame vochtige duinvalleien overwoekerd dreigen te worden door wilgen en berken als gevolg van successie en een verhoogde stikstofdepositie. De vochtige duinvalleivegetaties in de Dintelse Gorzen zijn van belang voor een aantal landelijk zeldzame soorten, waaronder parnassia, rietorchis, vleeskleurige orchis, moeraswespenorchis, bitterling, geelhartje, rond wintergroen, stijve-, late- en kleverige ogentroost.

moerasandijvie

Op luchtfoto’s uit de periode 1995-2010 is goed te zien hoe de kreken en hun oeverzones en vochtige valleien nog grotendeels open waren. Inmiddels zijn die overgroeid aan het raken met jong bos. Natuurmonumenten heeft zowel van de zijde van eigen ecologen, als ook van de afdeling monitoring en florakartering van de provincie Noord-Brabant en de KNNV plantenwerkgroep Roosendaal het advies gekregen om berken- en wilgenopslag in en rond de duinvalleivegetaties en kreken te verwijderen.

Naar verwachting duren de werkzaamheden tot eind september.

harig wilgenroosje

Naast verschillende orchissen, is het gebied ook een belangrijke plek voor het harig wilgenroosje.

wilgen

Door wilgenopschot, dreigen veel zeldzame planten te verdwijnen.

Paul Begijn
Paul Begijn