Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurmonumenten zet belangrijke stappen in natuurherstel van de Dintelse Gorzen

17 november 2023 | Otto de Kat

De natuur van de Dintelse Gorzen heeft afgelopen maanden een belangrijke metamorfose ondergaan.

Hooglander

Het unieke natuurgebied dreigde door wilgen en berken dicht te groeien. Met name de kenmerkende vochtige duinvalleivegetaties waren hiervan de dupe. Door het verwijderen van opslag behouden we het unieke half open landschap en de bijbehorende biodiversiteit. Ook is de wandelroute deels verlegd om de voormalige deltanatuur nog beter te kunnen beleven.

Rijkere flora en fauna

De Dintelse Gorzen is een afwisselend gebied met een rijke broedvogelpopulatie. Onder invloed van begrazing heeft zich in het gebied een waardevolle vegetatie van vochtige duinvalleien ontwikkeld. Deze vegetaties wordt gekenmerkt door bijzondere soorten zoals parnassia, orchideeën, heemst en fraai duizendguldenkruid. Het grote oppervlak aan vochtige duinvalleivegetaties in de Dintelse Gorzen is op landelijk niveau uniek te noemen en ook een belangrijke reden om het gebied aan te wijzen als Natura 2000-gebied.

Ontwikkelingen waarmee we geconfronteerd worden maken dat we een intensiever beheer zijn gaan voeren. Woekerende exoten en sterke verbossing onder invloed van stikstofdepositie leiden tot afname van de natuurwaarden. Zonder ingrijpen verdwijnt het halfopen landschap in rap tempo en daarmee de bijzondere natuurwaarden die karakteristiek zijn voor het gebied. In het kader van de versnellingsopgave natuurherstel van het ministerie van LNV is daarom een groot natuur-herstelproject uitgevoerd. In de afgelopen 2 jaar is over tientallen hectaren opslag verwijderd en is aanvullend gemaaid. De eerste resultaten zijn bemoedigend met uitbreiding van bedreigde soorten als addertong en sierlijk vetmuur.

Prachtige beleving

Naast deze natuurherstellende maatregelen heeft Natuurmonumenten besloten om bezoekers een nog rijkere ervaring van dit prachtige natuurgebied te bieden. Een van de mooie ontwikkelingen is het verleggen van routes. Zo de gele route vervallen, maar is de blauwe route een heel stuk verlengd. Hierdoor is het gebied nog beter te beleven voor het publiek. Deze nieuwe routes is dusdanig gezoneerd dat het gebied ontzettend mooi te beleven is en tegelijkertijd de kwetsbare delen van het gebied beschermd blijven.

Behoud natuurlijke schatten

Wouter Stempher, onze ecoloog  bij Natuurmonumenten vertelt: "We zijn enorm blij met deze belangrijke stappen in het natuurherstel van de Dintelse Gorzen. Het verwijderen van opslag van berken en de herpositionering van routes zullen niet alleen de natuurlijke rijkdom van het gebied verbeteren, maar ook de mogelijkheden voor het publiek om van deze prachtige omgeving te genieten. Dit is een geweldig voorbeeld van hoe we samenwerken aan het behoud van onze natuurlijke schatten."

Natuurmonumenten nodigt publiek uit om de Dintelse Gorzen te bezoeken en te genieten van de verbeterde natuurbeleving die deze werkzaamheden met zich meebrengen. Uiteraard willen we ons publiek eraan herinneren om altijd zorgvuldig met de natuur om te gaan en de aangegeven paden te volgen om de fragiele ecosystemen te beschermen.

Otto de Kat
Otto de Kat