Wandelen

Wandelroute Dintelse Gorzen, blauwe route (3 km) en gele route (5 km)

Wandelen

Wandelroute Dintelse Gorzen, blauwe route (3 km) en gele route (5 km)

Hier, op de rand van het land, in het zout en zoet, waan je je alleen op de wereld. Wandelend over de bodem van een oude getijdengebied ervaar je intens de stilte en de ongereptheid van het gebied. Ieder jaargetijde is hier mooi!

Wandel door dit buitendijkse natuurgebied dat tot 1987 onder invloed stond van eb en vloed. In dat jaar werd - als laatste dam van de deltawerken - de Philipsdam gesloten en veranderde het Krammer-Volkerak van een zoute getijdenzee in een zoet binnenmeer met constant waterpeil, waarlangs je nu prachtig kan wandelen.

Door de voltooiing van de Deltawerken veranderde de flora en fauna enorm. Al snel werd het zout uit de bodem gespoeld en verdwenen zoutminnende planten als zeekraal, zilte schijnspurrie en schorrenkruid. Deze maakte plaats voor zoutmijdende planten zoals koninginnenkruid, kattenstaart, heemst en duinriet. Op de zandige grens van slik en schor zie je tijdens het wandelen vooral wilgen groeien. Het grondwater bevat echter nog steeds zout en in droge zomers komt dit aan de oppervlakte. Overal kun je daarom nog zoutminnende planten tegenkomen.

Spot tijdens het wandelen ook diverse vogels zoals de smient, roodborsttapuit, graspieper en vele andere soorten. De Dintelse Gorzen is namelijk een internationaal belangrijk vogelgebied. Langs de wandelroute is een vogelkijkhut. Het getij is weg, maar overal is de zee te zien. Tientallen brede en smalle kreken doorsnijden de gorzen.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

    Parkeerplaats Vlietdijk

De route

 Startpunt

1Startpunt

Op dit moment is het gebied nat. Trek laarzen aan of anders waterdichte schoenen! 

Deze route heeft twee routeopties: een kortere route (blauw) of een langere route (eerst blauw, dan over op de gele routelus, dan weer blauw). 

2Onder invloed van de getijden

De Dintelse Gorzen liggen buitendijks. Eeuwenlang stond het onder invloed van de getijden. Met de aanleg van de Philipsdam (1987) verdween het tij. Nu het natuurgebied niet langer overspoeld wordt door zout water groeit het dicht met bomen en struiken. Schotse hooglanders zorgen voor extra variatie in het landschap.

Onder invloed van de getijden
Onder invloed van de getijden
Onder invloed van de getijden
Onder invloed van de getijden

3Zout werd zoet

De botkreek dankt haar naam aan de bot die vissers er vroeger vingen. Het verhaal gaat dat de vis zó talrijk was dat de vissers botjes 'trapten'. Bot leeft hier niet meer, nu het water zoet is. Je vindt er wel voorn en stekelbaars.

Zout werd zoet
Zout werd zoet

4Zoet-liefhebbers

Ooit was dit natuurgebied zout. Door uitspoeling verzoet het gebied langzaam. Zoute planten als zeekraal en heemst maken steeds meer plaats voor zoet-liefhebbers als kattenstaart en koninginnekruid. In de zomermaanden trekken de bloemen honderden vlinders.

Zoet-liefhebbers
Zoet-liefhebbers

5Diepe kreken uit woeste tijden

De gorzen zijn doorsneden met diepe getijdenkreken. De kreken voeren nu het regenwater af richting Krammer Volkerak. Omdat ze in de wintermaanden vaak een poos vol water staan, is de begroeiing er veel lager dan op de oevers.

Diepe kreken uit woeste tijden
Diepe kreken uit woeste tijden
Diepe kreken uit woeste tijden
Diepe kreken uit woeste tijden
Diepe kreken uit woeste tijden
Diepe kreken uit woeste tijden

6Schotse hooglanders

Ben jij de Schotse hooglanders al tegengekomen? Deze runderen zorgen ervoor dat de Dintelse Gorzen open blijft en dat er veel verschillende plantensoorten kunnen groeien. Schotse hooglanders hebben een vriendelijk karakter, maar het blijven wilde dieren. Houd dus voldoende afstand.

Schotse hooglanders
Schotse hooglanders

7Doorwandelen?

Je staat nu op het punt om te kiezen voor de blauwe kortere route of de extra routelus met gele pijltjes (verlenging op de blauwe route). Wil je de korte wandelroute lopen? Blijf dan de blauwe route(pijltjes) volgen. Ga hier dan met de bocht naar rechts.

Doorwandelen?
Doorwandelen?

8Ree

Je hebt hier op de vlakte van de lage schor kans een ree zien. Zeker in de vroege ochtend of avondschemer is de kans groot!

Ree
Ree

9Das

Begin 2015 zijn er dassen in de Dintelse Gorzen gesignaleerd. Dat is bijzonder, want Nederlands' grootste landroofdier komt in dit deel van West-Brabant sinds de jaren ‘60 niet meer voor.De twee dassen zijn te zien op filmbeelden. De kans dat je zelf een das ziet, is dan ook klein. Deze 'Nederlandse panda' is een nachtdier en bovendien erg schuw. De kans dat dit prachtige dier opgemerkt wordt, is niet groot. Maar daarom is het des te leuker dat er nu bewegende camerabeelden zijn van twee van deze bijzondere dieren!

In de eerste video zie je twee dassen zich poetsen. De tweede video laat een das zien die aan een boom krabt.

Bekijk de eerste video

Bekijk de tweede video

10Kakofonisch voorjaar

Voorjaar in de Dintelse Gorzen betekent een heerlijke kakofonie van vogelgeluiden. Er broeden tientallen soorten. Je hoort veldleeuwerik en kleine karekiet, ziet kieviten buiten en ontdekt wellicht een jagende havik. Op de voedzame grond doen bomen en struiken het opperbest. Dat is gunstig voor 'bosvogels' als roodborst, winterkoning en tjiftjaf. Om te voorkomen dat het gebied helemaal bebost raakt, grazen in de Dintelse Gorzen Schotse hooglanders en Shetlandpony's.

Kakofonisch voorjaar
Kakofonisch voorjaar
Kakofonisch voorjaar
Kakofonisch voorjaar
Kakofonisch voorjaar
Kakofonisch voorjaar

11Eindpunt

Dit is het eindpunt van de wandelroute. Wil je nog een hapje en drankje nuttigen? Je kunt je bezoek aan de Dintelse Gorzen heerlijk afronden bij restaurant Het Beneden Sas. 

Eindpunt
Eindpunt
logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.