Ga direct naar inhoud
Nieuws

Herstel Pastoorsweijer in Bergeijk

17 december 2021 | Yvonne van Moll

Natuurmonumenten start eind januari met het herstel van de Pastoorsweijer in Bergeijk. De voormalige visvijvers hebben een bijzondere cultuurhistorische waarde en staan bekend om hun natuurwaarde. Om deze kwaliteiten ook voor de toekomst te behouden worden kades vrijgemaakt van opgekomen begroeiing. Later zijn ook de stuwen in het vijvercomplex aan de beurt.

krakeend

Plaatsmaken op de kades

Op de kades, die de visvijvers van elkaar scheiden en rond de Pastoorsweijer, zijn veel (jonge) boompjes uitgeschoten. Aan de randen van de vijvers zijn berken en wilgen gaan groeien. Door jarenlange droogval is ook in de vijvers ongewenste bosgroei ontstaan. Daarnaast heeft de exoot Amerikaanse vogelkers voet aan de grond gekregen in het gebied. Ongewenste bomen en struiken worden tijdens het herstelproject weggehaald. Dit past bij het historische beeld (openheid) en de natuurdoelstellingen van de vijvers (met name moerasvogels). Bovendien zijn de kades dan weer toegankelijk voor machines die gebruikt worden voor beheer en onderhoud van het terrein. Tijdens de werkzaamheden worden ook alle stuwen en duikers vervangen en de kades waar nodig hersteld. Oude markante bomen en enkele wilgenkoepels blijven staan om zo rust-, schuil- en nestplaats te bieden aan vogels, kleine zoogdieren en insecten. De werkzaamheden starten  in de loop van januari en zijn naar verwachting medio maart gereed.

Vernieuwen stuwen en buizen

De viskweekvijvers zijn door een ingenieus regelsysteem van allerhande waterhuishoudkundige kunstwerken (o.a. stuwen en duikers) met elkaar verbonden. Zo kon in het verleden het water doelgericht in- en uitgelaten worden voor de kweek van vis. Nu gebruiken we de stuwen om, bij een tekort aan water, tenminste enkele vijvers van water te voorzien. Zo blijft (een deel) van het leefgebied beschikbaar voor de soorten die er leven; een aantrekkelijk oord voor moerasvogels als woudaap en roerdomp maar ook voor soorten als de krakeend en de ijsvogel. Door het vernieuwen van de kunstwerken is het voor Natuurmonumenten weer mogelijk om de watervoorziening per vijver te regelen, net als in de tijd van de viskwekers. Na de zomer gaan we aan de slag met het vernieuwen van de stuwen en buizen, werkzaamheden worden voor het broedseizoen van 2023 afgerond.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Noord-Brabant en een bijdrage van Coca-Cola.

 

Boswachter communicatie en beleven Yvonne van Moll
Yvonne van Moll