Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nieuwe natuur en fietsnetwerk in het Dommeldal feestelijk geopend

24 september 2019 | Yvonne van Moll

De fly-over van knooppunt De Hogt, A2 bij Eindhoven, was op 23 september het decor voor de officiële opening van een nieuwe fietsverbinding en de realisatie van nieuwe natuur in Dommeldal De Hogt. Natuurmonumenten als gebiedsbeheerder en gemeente Waalre als eigenaar van het nieuwe fietspad deelden de eerste successen van de samenwerking met alle betrokken partijen tijdens dit feestelijk samenzijn.

Onder knooppunt De Hogt

Contrast

De Dommel verbindt hier verschillende werelden. Wonen, werken, recreëren, ondernemen en natuur komen hier samen. De Dommel stroomt hier door woonwijken, door de High-Tech Campus , onder knooppunt De Hogt en door landbouw- en natuurgebieden. Het Dommeldal daagt daarmee  betrokken partijen als overheden, waterschap, ZLTO en Natuurmonumenten uit tot samenwerking. Samenwerken met oog voor elkaars belang. De eerste resultaten zijn hiervan met deze opening gevierd. De nieuwe natuur en de eigentijdse fietsverbinding zijn een opmaat naar meer! De aankoop en inrichting van natuurgebieden en aanleg van recreatieve voorzieningen gaat in de komende tijd door en nieuwe samenwerkingsinitiatieven worden verkend.

Natuurnetwerk

Met de aankoop en inrichting van De Heuvelsche Putten in het Dommeldal is een deel van het Brabants natuurnetwerk gerealiseerd. "De nieuwe natuur is kort na de inrichting al het thuis voor leuke soorten als de wielewaal, geelgors, veldkrekel en echte koekoeksbloem. Dat belooft veel goeds voor alle nieuwe natuur die we nog gaan realiseren, hier in het Dommeldal” vertelt Michel Hendrix, coördinator natuurbeheer van Natuurmonumenten

Hier klinkt toekomst groen

Merel Morre, voormalig stadsdichter van Eindhoven, maakte voor speciaal voor de opening het gedicht “Hier klinkt toekomst groen”.  Onder de fly-over, op de grens van stad en groen, verwoordde Merel met haar gedicht hoe hier verschillende werelden samen komen.  Het hele gedicht lees je hier:

 

Hier klinkt toekomst groen

Als alles samenkomt

iets nieuws op drift

 

wat water meandert

verdeelt en verbindt

gras en pad

hier en daar

toen en nu

 

als alles samenkomt

natuur naderbij

het groen herbergt

geeft thuis en lucht

aan hoofd en hart

mens en dier

fuut en fiets

 

als alles samenkomt

verbinding tot bloei

 

hard werken verrijkt

verbouwt en behoudt

het boerenverstand

de rijke grond

levend land

 

als alles samenkomt

toekomst in beeld

 

het brein ontwart zich

staat op, loopt vooruit

op zaken

van morgen

de vraag na vandaag

 

als alles samenkomt

ieder tot rust

 

het lichaam ontsnapt

spant in, ontspant

de spieren

van spinsels

naar dromen

 

als alles samenkomt

glans op het water

nieuw op het pad

 

nu weerspiegelt in toen

denken dommelt naar doen

hier klinkt toekomst groen

 

 

 

Boswachter communicatie en beleven Yvonne van Moll
Yvonne van Moll